Mogelijk meerdere windmolens langs de A20

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/06/2015 15:36 - Gewijzigd op 17/06/2015 15:52

Mogelijk meerdere windmolens langs de A20

Maasdijk 17.06.2015 - De actiegroep Tegenwind-Molens heeft een brief met bijlagen gestuurd naar de gemeenteraad over de plannen die er zijn voor windmolens langs de A20.

Hier de strekking van de brief aan de gemeenteraad;

------------------------ 

Enkele leden van de Actiegroep TEGENWIND-MOLENS (de Actiegroep) uit Maasdijk hebben zowel bij de gemeente Westland als bij de Provincie Zuid-Holland een verzoek ingediend op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en verzocht om openbaarmaking van de stukken inzake de plannen voor windturbines in Westland en in het bijzonder de locatie A20 die is opgenomen in de provinciale VRM.

Inmiddels zijn de stukken van de gemeente Westland en de provincie ontvangen en gedeeld met de leden van de Actiegroep.

Wij zijn geschokt!

'Voor zover wij hebben kunnen nagaan zijn niet alle bijgaande stukken door het college of de provincie ter kennis gesteld aan de gemeenteraad. Dit terwijl de gemeenteraad primair het bevoegde orgaan is om bestemmingsplannen vast te stellen en daarbij de juiste afwegingen te maken op basis van een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat voor de inwoners van Westland. Hoe is dit mogelijk?

Met name de  haalbaarheidsscan opgesteld door Pondera Consult welke door  EBH Elshof advocaten  aan de provincie is gestuurd, getuigt van een ware minachting van democratische beginselen en de inwoners van Maasdijk in het algemeen en de bewoners van Honderdland in het bijzonder.  Wij vragen ons oprecht af of u als gemeenteraad deze haalbaarheidstudie kent.

 

De volgende passage uit de haalbaarheidsstudie is erg verrassend:

“Op verzoek van de gemeente Westland wordt uiteindelijk breder gekeken naar de mogelijkheid tot het realiseren van een groter windpark langs de A20, mede op de bestaande bedrijventerreinen Honderland fase I en Coldenhove (zie figuur 1.2)”.
Als opdrachtgever staat Wind & Co (tevens exploitant van de windturbine Westerlee) genoemd. Echter bovenstaand citaat  lijkt erop te duiden dat de gemeente Westland op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de opdracht voor dit rapport. Wij zijn hier benieuwd naar. Ook zijn wij benieuwd naar het antwoord op de vraag wie de kosten hiervan gedragen heeft.

Er wordt in de haalbaarheidsscan gesproken over 6 à 7  windturbines langs de A20 nabij de kern Maasdijk.
Uit de haalbaarheidsstudie van Pondera Consult blijkt tevens dat er concreet is gekeken naar de positionering van windturbines, type turbines, maximale afmetingen en concrete plekken. Iets dat eerder steeds werd ontkend.  In de commissievergadering van de commissie ruimte in maart 2015  heeft Wethouder Duijvestijn voor het eerst een exacte locatie van één turbine bij Nature’s Pride genoemd.

In  de haalbaarheidsstudie wordt tevens vermeld dat het gemeentelijke rapport uit 2008 niet is vastgesteld en daarom juridisch geen status heeft.  Over de harde conclusies uit het gemeentelijk rapport stapt men gemakshalve heen: “Het onderzoek heeft geen geschikte locatie opgeleverd voor grootschalige locaties”.

In de haalbaarheidsstudie worden de belangen van de omwonenden totaal genegeerd!

Nagenoeg alle gemeenteraadsfracties hebben de Actiegroep ontvangen. Wij hebben onze zorgen op basis van argumenten met u kunnen delen. U heeft zich oprecht geïnteresseerd getoond en ons aangehoord.
Nagenoeg alle fracties zijn op 30 mei jl. ter plaatse komen kijken waarbij u met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen hoe dicht de turbines bij de woningen zouden komen te staan met alle nadelige gevolgen voor de leefbaarheid van de bewoners van dien.

Wij vertrouwen op u als onze gekozen volksvertegenwoordigers dat u ons niet in de steek laat en onze belangen zult behartigen. Wij vragen u tevens aan bijgaande informatie de nodige aandacht te besteden binnen uw fractie.'

Met vriendelijke groet,

Namens de Actiegroep TEGENWIND-MOLENS

Cobie Gardien

 

 

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info