Nacontrole asbestsanering Wateringen afgerond

Gemeente Westland

Nacontrole asbestsanering Wateringen afgerond

Wateringen 15.04.2015 - Drie maanden na de grote brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Poeldijkseweg in Wateringen,

waarbij een grote hoeveelheid asbest vrij kwam, is de naastgelegen wijk weer asbestveilig. Bij de door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium uitgevoerde nacontrole zijn geen losse asbestdelen meer aangetroffen in het openbaar gebied, op daken en in tuinen en op de nabij gelegen voetbalvelden. Een aantal bewoners heeft nog te maken met ingebrand asbest en asbest onder dakpannen. De sanering hiervan is een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

Direct na de brand, in de vroege ochtend van 13 januari 2015, werd door burgemeester J. van der Tak op advies van de brandweer de noodverordening ingesteld voor vier straten en twee voetbalverenigingen in Wateringen in verband met neergeslagen asbestdelen. Bewoners van ongeveer 200 woningen mochten hun woning niet in of uit en de voetbalvelden waren niet bespeelbaar. De gemeente startte een grote saneringsoperatie, waarbij de focus in eerste instantie lag op de straten en trottoirs.

Gelet op de risico’s voor de gezondheid van de betrokken bewoners en het milieu pakte de gemeente ook de sanering van tuinen en daken op. “Wij wilden meer doen om voor alle bewoners van de getroffen wijk weer een asbestveilige, leefbare woonomgeving creëren”, motiveert burgemeester J. van der Tak deze beslissing. De kosten van de sanering zal de gemeente verhalen op de eigenaren van het afgebrande bedrijfsverzamelgebouw.

Noodverordening ingetrokken

De afgelopen maanden is het gebied waarop de noodverordening van toepassing was steeds verder verkleind. Nu de nacontrole is afgerond en het gebied asbestveilig is verklaard, is de noodverordening geheel ingetrokken. In lijn met het plan van aanpak van de Inspectie VROM en NEN 2990 heeft de gemeente niet onder de dakpannen laten saneren en is ook ingebrand asbest niet gesaneerd. Bewoners dienen hier op grond van artikel 1a van de Woningwet zelf voor te zorgen. De gemeente heeft bewoners die twijfelen of er asbest onder hun dakpannen of in hun woning aanwezig is geadviseerd om in overleg met hun verzekeraar een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerde instantie.

Evaluatie

Met het afronden van de nacontrole, zijn de saneringswerkzaamheden in opdracht van de gemeente officieel opgeleverd. Wat rest is de financiële en juridische afhandeling.

Burgemeester Van der Tak is van mening dat de saneringsoperatie voorspoedig is verlopen, ondanks de tegenslagen tijdens het werk, zoals het winterse weer. “Natuurlijk hadden er dingen beter gekund”, aldus de burgemeester. “We hadden in Westland immers gelukkig nog geen ervaring met een brand van deze omvang. Dit was een van de grootste asbestsaneringen na brand in Nederland. Een evaluatie moet uitwijzen wat goed is gegaan en waar de verbeterpunten zitten.”

Dank

De burgemeester heeft bewoners in een brief bedankt voor hun begrip en medewerking tijdens de sanering. “Zij hebben echt een hele vervelende periode achter de rug, met veel overlast. Ondanks dat hebben zij zich constructief opgesteld. Helaas moet een aantal bewoners nog zelf aan de slag. Ik hoop dat die werkzaamheden goed zullen verlopen. Wij zullen dit als gemeente goed volgen.”

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info