Nieuws van de Actiegroep Tegenwind-Molens

Trudy de Munck

Nieuws van de Actiegroep Tegenwind-Molens

Westland 27.05.2016 - De Actiegroep zet zich in tegen de realisatie van windturbines op korte afstand van woningen zoals

onder andere gepland was op het terrein van ABC-Westland. De provincie heeft bekend gemaakt te hebben besloten geen verder onderzoek meer te doen naar de ontwikkeling van deze locatie voor windenergie.

Op 24 november 2015 werd in Poeldijk een inloopavond georganiseerd door de provincie Zuid-Holland. Leden van de Actiegroep waren daar aanwezig om de vele belangstellenden te wijzen op de nadelen van windturbines in de buurt van woningen.

Op die avond gaf de initiatiefnemer al aan dat hij niet gerekend had op het massale verzet van de inwoners van Poeldijk en heeft hij diezelfde avond aangegeven geen heil meer te zien in de plannen. Namens vele inwoners van Poeldijk heeft de Actiegroep toch in december 2015 een zienswijze ingediend. De provincie had immers nog niet aangegeven de locatie te laten vervallen.

Collegevragen over definitieve plaatsing windturbine bij Maassluis

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland hebben op 10 mei 2016 in de nota van beantwoording zienswijzen het volgende geschreven: 

‘Er wordt niet verder ingegaan op de ingebrachte zienswijzen, aangezien de locatie ABC-Westland niet onderzocht wordt in het MER. Aanleiding hiervoor is het besluit van de initiatiefnemer, schriftelijk meegedeeld aan de provincie, dat deze de locatie bij nader inzien niet wenst te ontwikkelen voor windenergie. De locatie ABC-Westland wordt afgevoerd als zoeklocatie en zal geen onderdeel uitmaken van het MER’.

Vrij vertaald komt het er op neer dat de realisatie van windmolens op de locatie ABC-Westland kansloos is omdat de initiatiefnemer zich heeft teruggetrokken na massaal verzet van de inwoners van Poeldijk.

Opnieuw blijkt hier dat gerichte inzet en mobilisatie van omwonenden en het gefundeerd aanspreken van initiatiefnemers en vergunningverlener, succesvol kan zijn.

In december 2015 hebben leden van de Actiegroep Tegenwind-Molens tevens een zienswijze ingediend om de A20 locatie (Honderdland) uit de Visie Ruimte en Mobiliteit te halen. 

Er is in de nota beantwoording zienswijzen die de provincie bekend heeft gemaakt niet specifiek ingegaan op de zienswijze ten aanzien van de A20 locatie. Zij zullen daaromtrent contact opnemen met de provincie naar de reden daarvan.

Wel is uit de bijgevoegde overzichtskaart van de windturbinelocaties af te leiden dat de A20 locatie daarin nog steeds staat genoemd. Hoewel de acties er toe hebben geleid dat er vooralsnog geen windturbine op Honderdland zal worden geplaatst, stelt hen dat niet gerust voor de toekomst.

De gemeenteraad heeft de Honderdland locatie als “ongeschikt” aangemerkt, maar dat heeft de provincie er klaarblijkelijk niet toe gebracht om de locatie helemaal te schrappen.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info