Omgevingsvergunning voor 8 windmolens bij de Nieuwe Waterweg verleend

Gemeente Rotterdam

Omgevingsvergunning voor 8 windmolens bij de Nieuwe Waterweg verleend

Hoek van Holland 07.10.2014 - Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben vorige week een omgevingsvergunning afgegeven....

voor het realiseren van 8 windturbines langs de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

Duurzame energie

Het windpark levert voor ruim 30 duizend huishoudens duurzame energie. Hiermee draagt het windpark flink bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de regio. Bovendien profiteert de omgeving mee van de opbrengst in de vorm van een gebiedsgebonden bijdrage van 800 duizend euro en een obligatielening voor omwonenden.

Zienswijzen

Tegen het voornemen om het Windpark Nieuwe Waterweg te realiseren zijn 45 zienswijzen ingediend, merendeels uit de gemeente Maassluis. Deze zienswijzen hebben met name betrekking op geluidsoverlast, slagschaduw en visuele hinder als gevolg van het windpark. Ook wordt in de bezwaren in gegaan op veiligheidsaspecten, zoals de mogelijkheid dat er nog blindgangers aanwezig zijn vanuit de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester en wethouders zijn van oordeel dat uit de verrichtte milieuonderzoeken en het positieve oordeel van de Commissie MER over de milieueffectrapportage (MER) blijkt dat de zienswijzen ongegrond zijn.

Vervolg

Tegen het besluit van de gemeente Rotterdam is beroep mogelijk bij de bestuursrechter en eventueel de Raad van State. Eind 2015 staat de start bouw gepland waardoor in 2016 de windmolens in bedrijf genomen kunnen worden. Op dat moment kan de omgeving ook gaan profiteren van de opbrengst.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info