Onderzoek Berenschot over dossier Koningshof gepresenteerd

Gemeente Maassluis

Onderzoek Berenschot over dossier Koningshof gepresenteerd

Maassluis 13.04.2015 - Op 2 december nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om een onafhankelijk extern onderzoek te laten uitvoeren naar de integriteitskwesties

in en rondom het dossier Koningshof. Op 13 april heeft Berenschot haar rapport gepresenteerd.

Het eindrapport is gebaseerd op 3 hoofdonderdelen: Het handelen van het college van B&W in het dossier Koningshof, het bestuur van Stichting Koningshof en wethouder Eitjes en mevrouw R. Snoeck. Gedurende het onderzoek werden tevens een aantal nieuwe, relevante feiten ten aanzien van de stichting Muziek@Maassluis geconstateerd. Deze zijn ook in het onderzoek meegenomen door Berenschot.

Wethouder Eitjes in opspraak in kwestie theater Koningshof

Op basis van alle feiten heeft bureau Berenschot als belangrijkste conclusies getrokken:

Oud-wethouder Eitjes

Wethouder Eitjes heeft zich niet gehouden aan de gedragscode integriteit. Er was sprake van belangenverstrengeling; enerzijds van zijn belangen als wethouder en anderzijds zijn belangen als 100% eigenaar van Nano Holding BV door de inhuur van zijn broer als werknemer van Nano door de gesubsidieerde Stichting Koningshof. Hij heeft nagelaten zijn belang inzake de inhuur te melden in het college van B&W, zoals dat wel op basis van wet- en regelgeving verplicht is en heeft zich niet onthouden van deelname aan de collegevergaderingen over het dossier.

Bestuur Koningshof

De handelwijze van het bestuur van Stichting Koningshof was niet transparant, weinig zakelijk en op onderdelen onzorgvuldig. Er zijn niet meerdere offertes uitgevraagd voor de inhuur, daarnaast waren er geen duidelijke afspraken over de inhuur en de werkzaamheden van de heer Eitjes. De verantwoording van de werkzaamheden was onduidelijk. Door het inhuren van eigen bestuursleden voor diensten voor meerdere zaken voor zowel Koningshof als Muziek@Maassluis is tevens het beeld van “elkaar de bal toespelen” ontstaan.

College van B&W

Het college van B&W heeft steeds nadrukkelijk formeel en informeel gewezen op de bezwaren en risico’s die verbonden waren aan de inhuur van P. Eitjes als interim manager. Twee integriteitsrisico’s werden geïdentificeerd; de dubbelfunctie van voorzitter van de stichting en interim manager en de relatie tussen P. Eitjes en de wethouder Financiën H. Eitjes. Het college informeerde de gemeenteraad niet over de inhuur van P. Eitjes door het bestuur Koningshof, terwijl de gemeenteraad actief dient te worden geïnformeerd over publiciteitsgevoelige en/of integriteitskwesties. Daarnaast waren de subsidievoorwaarden waaronder de gelden aan stichting Koningshof zijn verstrekt in veel gevallen van zeer algemene aard.

Naar aanleiding van de bevindingen zijn aanbevelingen opgesteld. Op 21 april zal de gemeenteraad debatteren over het rapport en de aanbevelingen.

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info