Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten Lierseweg

Gemeente Westland

Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten Lierseweg

Wateringen 02.02.2016 - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland is van plan medewerking

te verlenen aan de tijdelijke kleinschalige opvang van 275 asielzoekers in het hotel voor arbeidsmigranten aan de Lierseweg op bedrijventerrein Zwethove in Wateringen. Aan de gemeenteraad is gevraagd wensen en bedenkingen te uiten.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) is met de eigenaar van het hotel overeen gekomen dat het hotel gedurende twee jaar zal worden gebruikt als opvanglocatie, met een optie tot verlenging met nog eens twee jaar. Het COA zal in het hotel asielzoekers en statushouders opvangen, zowel gezinnen als alleenstaande mannen en vrouwen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover het plan van het COA. “Door medewerking te verlenen neemt de gemeente haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in een immens internationaal vraagstuk. We zien dat Europa en de Nederlandse overheid worstelen met dit vraagstuk, maar deze mensen zijn hier nu eenmaal. Het is een kwestie van fatsoen om als 100.000+ gemeente opvang te bieden”, aldus coördinerend wethouder Mohamed el Mokaddem. “Ik zie dit als het resultaat van een zorgvuldig proces, waar ook de maatschappelijke partners van de gemeente nauw bij betrokken zijn. Het college heeft goed geluisterd naar de gevoelens binnen de gemeenteraad en de samenleving. In onze afweging hebben wij hier rekening mee gehouden.”

Dagbesteding

Het hotel heeft momenteel ruimte voor een kleine 400 personen. Aangezien er extra recreatieruimtes, cursuslokalen en kantoorruimtes worden gerealiseerd, kunnen er straks maximaal 275 asielzoekers worden opgevangen. Voor de bewoners van de opvang worden cursussen en sport- en spelactiviteiten georganiseerd, al dan niet met behulp van vrijwilligers. Het COA gaat hiervoor actief op zoek naar samenwerkingsverbanden met Westlandse welzijnsorganisaties en verenigingen. Aangezien kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar leerplichtig zijn, zullen zij een plek moeten krijgen in het reguliere onderwijs. Een schakelklas is hiervoor een goede opstap. De gemeente is hierover in overleg met de scholen.

Omgevingsvergunning

Op dit moment ligt er op de locatie in Wateringen een bedrijvenbestemming met de specifieke aanduiding ‘hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten’. Om in het hotel asielzoekers te kunnen opvangen moet worden afgeweken van de geldende bestemming. Hiervoor dient de eigenaar een omgevingsvergunning aan te vragen. Het college is voornemens medewerking te verlenen aan de vergunningenprocedure. Het gaat in beginsel om een reguliere procedure met een beslistermijn van acht weken. Na bekendmaking van het besluit van het college start de bezwaartermijn en kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Vervolg

De gemeenteraad vergadert waarschijnlijk op dinsdag 16 februari a.s. over het plan. “Mochten mensen vragen of zorgen hebben, dan sta ik hen de komende weken persoonlijk te woord tijdens het speciale spreekuur dat wij organiseren”, aldus wethouder El Mokaddem.

“Mensen kunnen ook een mail sturen naar mijn persoonlijke emailaccount: melmokaddem@gemeentewestland.nl.”

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via tel. 140174 of info@gemeentewestland.nl.

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info