Problemen met collectieve aanvullende verzekering in Maassluis

CDA Maassluis, PvdA Maassluis

Problemen met collectieve aanvullende verzekering in Maassluis

Maassluis 22.01.2016 - Als fracties van CDA Maassluis en PvdA Maassluis bereikte ons onlangs zorgelijke signalen over de Collectieve Aanvullende Verzekering voor zorgkosten (CAV).

Deze Collectieve Aanvullende Verzekering wordt sinds jaar en dag aan de minima van Maassluis aangeboden. Onverwachte, onverzekerde zorgkosten kunnen hoog oplopen en mensen met een laag inkomen in financiële problemen brengen. We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in geldnood, schulden of andere problemen terecht komen door onverwachte zorgkosten. Door de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering hoeven inwoners met een laag inkomen bovendien voor veel medische vergoedingen ook geen bijzondere bijstand meer aan te vragen.

Maassluis en Hoogeveen in strijd om mooiste stadsfoto

Recent werd ons duidelijk dat het verstrekken van de CAV problematisch verloopt en dat sommige mensen die al jaren een CAV hebben deze opeens deze niet meer krijgen. Deze Maassluizers kregen dit schriftelijk, vlak voor de Kerst te weten. (foto archief)

De fracties van het CDA en de PvdA stellen het College de volgende vragen over de aanvraag van de collectieve aanvullende verzekering voor 2016:

1. Hoe is de procedure voor de aanvraag van de Collectieve Aanvullende Verzekering? Hoe verliep dit in voorgaande jaren en is er een verschil in de wijze waarop het dit jaar is georganiseerd? Graag een toelichting.

2. Klopt het dat meerdere Maassluizers daags voor Kerst een brief van DSW hebben ontvangen dat ze niet meer onder de collectieve aanvullende verzekering vallen? Zo ja, waarom komen inwoners niet meer in aanmerking voor de Collectieve Aanvullende Verzekering? En waarom zijn deze brieven zo laat verzonden?

3. Wij merken op dat de informatie over de mogelijkheden van de CAV niet op de site van Stroomopwaarts is te vinden. Hoe komt dit en wilt u dit snel aanpassen? Waarom is het aanvraagformulier voor de CAV niet te vinden op de website van de gemeente Maassluis?

4. Klopt het dat Stroomopwaarts mensen doorverwijst naar de formulierenbrigade om een nieuwe aanvraag te doen? Waarom is dit niet zonder tussenkomst van de formulierenbrigade georganiseerd? Graag een nadere toelichting.

5. Klopt het dat bij de formulierenbrigade vervolgens langere wachttijden zijn opgetreden? Waarom is niet gekozen voor het werken op afspraak?

6. Omdat de aanvragen niet voor januari konden worden ingediend vanwege de late verzending van de brieven, hebben inwoners het volledige bedrag moeten betalen. Gaat het alleen om de maand januari? Wanneer kunnen inwoners erop rekenen dat het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort?

7. Hoeveel inwoners en met welk type uitkering treft de late verzending van de aanvragen voor de Collectieve Aanvullende Verzekering?

8. De website www.gezondverzekerd.nl is speciaal voor mensen die gebruik willen en kunnen maken van dit soort CAV's. Daar zie je ook wat die CAV inhoudt en je oplevert. Hier kan je je

aanmelding regelen en wat nog belangrijker is ook inzicht krijgen in de premie e.d. De gemeente Westland maakt daar ook gebruik van en heeft zijn CAV ook geregeld bij de DSW. Waarom maakt Maassluis (en Vlaardingen en Schiedam) geen gebruik van deze website?

9. Wij horen graag van het College wat nu de oorzaak is van de veranderingen? Hoe die zijn gecommuniceerd? Hoe vindt u dat het proces is verlopen, ook gericht op de late verzending en hoe hiermee is omgegaan? Hoe bent u voornemens het in de toekomst te organiseren?

10. Welke financiële effecten zijn er bij het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de CAV van 110% tot 120% van de bijstandsnorm? Graag een analyse op hoofdlijnen

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info