Problemen monitoring luchtkwaliteit DCMR niet structureel

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/11/2013 06:59 - Gewijzigd op 09/11/2013 18:44

Problemen monitoring luchtkwaliteit DCMR niet structureel

Maassluis 09.11.2013 - De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de monitoring van het luchtmeetnet van de DCMR.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Als CDA Maassluis maken wij ons zorgen en constateren dat de gaten in de metingen niet incidenteel zijn maar structureel en langdurig van aard. Wij hebben de volgende vragen:

- Bent u op de hoogte van deze structurele en langdurige gaten in de monitoring?

Ja, hiervan zijn wij op de hoogte, wij zijn overigens van mening dat zij incidenteel en niet zo langdurig zijn.

- Bestaat de mogelijkheid dat concentratie verhogingen van stoffen in Maassluis hierdoor niet opgemerkt zijn?

Ja, voor zover het gaat om het moment van zich voordoen. De meetgegevens zijn over het algemeen wel beschikbaar in de meetunits van de DCMR (afhankelijk van de aard van het technisch probleem), maar komen dan later beschikbaar. Overigens maakt het meetpunt onderdeel uit van een meetnet dus er is ook informatie beschikbaar van andere meetlokaties in de regio.

 

- Is de monitoring voor wat betreft de luchtkwaliteit naast het meetstation ook nog op een andere manier geborgd? En zo ja op welke manier?

Ja,er is samenhang met andere meetlokaties.

- Werkt het waarschuwingsysteem voor stoffen die een 3 uurlijkse of een dagelijkse normering hebben ook zonder het meetstation voor Maassluise bevolking? En zo ja op welke manier?

Ja, dat is niet afhankelijk van 1 meetpunt. Denk bijvoorbeeld aan smogalarm. Dat wordt gegeven op basis van veel meer gegevens.

- In hoeverre wordt u op de hoogte gehouden van de actuele status van de luchtkwaliteit In Maassluis?

Maassluis wordt tot nu toe niet actief op de hoogte gehouden door DCMR van bepaalde waarden en/of technische mankementen aan de meetapparatuur. Wij zijn hierover in gesprek gegaan met de DCMR.

In de toekomst zal de gemeente op eenvoudige wijze (mailbericht) op de hoogte worden gesteld van technische problemen met het meetpunt.

- In hoeverre krijgt u terugkoppeling over eventuele werkzaamheden dan wel kalibratie werkzaamheden aan het meet station?

Zie hiervoor het antwoord op de vorige vraag.

- Wilt u zich inzetten om de monitoring van de luchtkwaliteit middels het meetstation op orde te laten brengen? En op welke termijn zullen de metingen weer structureel op orde zijn?

De gemeente heeft hierover al contact gehad met de DCMR. De problemen met de datacommunicatie zijn inmiddels verholpen. Wij merken nog op dat er tijdens de storing geen uitzonderlijke metingen zijn gedaan.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info