Provincie op ramkoers met gemeentes om windmolens

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/09/2013 14:38 - Gewijzigd op 26/09/2013 14:40

Provincie op ramkoers met gemeentes om windmolens

Westlanden 26.09.2013 - Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland willen overgaan tot inpassingsplannen voor 4 Zuid-Hollandse gemeenten die weigeren of verzuimen windenergielocaties op te nemen in hun bestemmingsplannen.

Met een inpassingsplan maakt de provincie de aangewezen locaties voor windenergie ruimtelijk zelf mogelijk. Het gaat om de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Papendrecht en Alblasserdam.

De eerste 3 gemeenten hebben in een brief aan GS laten weten de aangewezen locaties voor windenergie van de provincie niet ruimtelijk te willen reserveren in hun bestemmingsplannen. De gemeente Alblasserdam heeft tot nu toe verzuimd aan te geven of zij wil meewerken aan het bestemmen van windenergie. Afspraak Rijk De provincie is met het Rijk overeengekomen dat in 2020 735,5 MW aan opgesteld vermogen windenergie in Zuid-Holland gerealiseerd zal zijn. Het leeuwendeel daarvan zullen het Rotterdamse havengebied (300 MW) en Goeree-Overflakkee (260 MW) voor hun rekening nemen.

Het resterende gedeelte van de windenergieopgave zal gerealiseerd moeten worden in de overige gebieden van Zuid-Holland. Provinciale Staten hebben in de Provinciale Structuurvisie (PSV) aangegeven voor welke locaties en gebieden dat moet gebeuren. Op dit moment staat er in Zuid-Holland circa 270 MW opgesteld, goed voor de stroomvoorziening van zo’n 162.000 huishoudens.

“Vertraging geen optie”

Provincie op ramkoers met gemeentes om windmolens

In een brief heeft gedeputeerde Govert Veldhuijzen van Economie, Ruimte en Energie in april van dit jaar een aantal Zuid-Hollandse gemeenten verzocht de locaties ruimtelijk mogelijk te gaan maken. Nu enkele dat weigeren of verzuimen, rest de provincie niets anders dan het zelf te gaan doen, zegt Veldhuijzen. “We moeten in Zuid-Holland nog een forse inspanning leveren om de afspraken met het rijk te kunnen nakomen. Daarbij hebben we alle locaties nodig die nu zijn aangewezen. Ruimtelijke inpassing is tijdrovend en de tijd dringt. Vertraging is geen optie”.

Met een inpassingsplan reserveert de provincie ruimte om windturbines te kunnen plaatsen in een gemeente. De provincie realiseert de projecten niet zelf; ontwikkelaars kunnen zich bij de provincie melden en een vergunning aanvragen om turbines op te richten. Om de procedure vlot te kunnen starten hebben GS een “Koepelstartnotitie Inpassingsplannen locaties windenergie Zuid-Holland” opgesteld en die ter goedkeuring aan de Staten voorgelegd.

Overeenkomst

Van de gemeenten die in april werden verzocht om windenenergie in hun bestemminsplan op te nemen, hebben 5 aangegeven hieraan te willen meewerken. GS hebben deze gemeenten een brief gestuurd waarin zij de gemeenten bedanken voor de medewerking en aangeven op korte termijn afspraken te willen maken om de provinciale ruimtelijke bevoegdheid voor windenergie aan hen over te dragen.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info