Russische olieterminal kijgt geen voorkeursbehandeling

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/02/2014 14:31 - Gewijzigd op 06/02/2014 14:50

Russische olieterminal kijgt geen voorkeursbehandeling

Maassluis 06.02.2014 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over een mogelijke vestiging van de Russische olieterminal Shtandart in Europoort West.

(Ook VVD Rotterdam had hierover zijn bezorgdheid al geuit red.) Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

1) Klopt het dat aan de olieterminal soepeler voorschriften worden opgelegd dan gebruikelijk en niet de ‘beste beschikbare technieken’ worden voorgeschreven, hetgeen gebruikelijk is. Wilt u dit nagaan bij de adviseur in deze, de DCMR (waar onze wethouder in het algemeen bestuur zitting heeft) en bij de vergunningverleners c.q. de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland?

De beoordeling van de aanvraag om omgevingsvergunning is in volle gang. Het uitgangspunt bij die beoordeling is dat de beste beschikbare technieken worden voorgeschreven. Tevens zal een vangnetartikel worden opgenomen dat bepaalt dat geen geur in de woonomgeving waarneembaar mag zijn. Hiermee wordt geuroverlast in de woonomgeving voorkomen. Er is geen sprake van het toepassen van soepeler voorschriften dan gebruikelijk is.

2) Kunt u bij de vergunningverleners er op aandringen dat aan de vergunning zodanige voorschriften worden verbonden dat overlast van het bedrijf niet te verwachten is?

Zie het antwoord op vraag 1. 

3) Gezondheidsrisico’s worden nu onvoldoende meegenomen bij de vergunningverlening. Zo is het bekend dat bepaalde stoffen die geëmitteerd worden en de geluidbelasting die wordt veroorzaakt, diverse (ernstige) ziekten kunnen veroorzaken. Onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Nederland hebben hier op aangedrongen. Bent u het er net als D66 mee eens dat bij de vergunningverlening voor de vergunningen van Shtandart met gezondheidsrisico’s rekening moet worden gehouden en wilt u hier op aandringen bij de vergunningverleners?

Bij de verlening van een omgevingsvergunning moeten de gevolgen voor het milieu en de mogelijkheden tot bescherming van het milieu bij de beoordeling worden meegenomen. Daaronder valt ook de bescherming tegen gezondheidsrisico’s die veroorzaakt kunnen worden in de omgeving. Dit aspect is onder meer verdisconteerd in regelgeving en diverse BBT(best beschikbare technieken)-documenten waaraan de DCMR, namens de provincie, de vergunningaanvraag moet toetsen.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info