Sportieve plannen gemeente Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/09/2013 11:43 - Gewijzigd op 12/09/2013 13:21

Sportieve plannen gemeente Maassluis

Maassluis 12.09.2013 - Nadat in juni de Sportnota Maassluis 2013 in concept was vastgesteld, heeft het college op 10 september 2013 ook ingestemd met het Uitvoeringsplan voor deze Sportnota.

Hiermee is nu inzichtelijk welke speerpunten voor de sport in Maassluis tot 2017 worden uitgevoerd en welke financiële consequenties dit heeft. In de Sportnota staan de prioriteiten die tot 2017 voor alle sportverenigingen en sporten in de stad wenselijk zijn om te realiseren.

Er zijn plannen geformuleerd voor het sportstimuleringsbeleid en het sportaccommodatiebeleid. Met de vaststelling van het Uitvoeringsplan wordt de officiële inspraak voor de Sportnota vanaf 11 september gestart. De speerpunten uit de Sportnota die in het Uitvoeringsplan worden geconcretiseerd, zijn tweeledig. Voor de sportstimulering ligt de prioriteit bij met name het subsidiebeleid, de verenigingsondersteuning en sportprojecten/-evenementen.

Er wordt vooral ingezet op het beter toegankelijk maken van het sportaanbod, activiteiten voor doelgroepen en versterken van de sportorganisaties. Daarnaast geldt voor de sportaccommodaties dat er bijvoorbeeld kunstgras bij MSV ’71 wordt gerealiseerd, de gymzaal aan de Haydnlaan wordt vergroot, er twee sportzalen worden gerealiseerd en er uitbreiding komt van de subsidieregeling voor verenigingsaccommodaties. Wethouder Gerard van der Wees benadrukt dat hij blij is met het Uitvoeringsplan.

Sportieve plannen gemeente Maassluis

“Met dit plan is het duidelijk welke speerpunten wij de komende tijd uitvoeren. We kunnen namelijk nu daadwerkelijk investeren in de sport en de binnen- en buitensportaccommodaties. En dat is goed nieuws voor onze sportverenigingen, sporters, supporters en vrijwilligers in de stad. Bijkomend pluspunt is dat de financiële consequenties passen binnen de conceptbegroting 2014 die in november aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.”

Officiële inspraak Met de vaststelling van de uitvoeringsnota kan de officiële inspraak voor de Sportnota worden gestart. Alle betrokkenen kunnen hun officiële reactie erop geven. De inspraakperiode loopt van 11 september tot en met 9 oktober 2013. Na de inspraakperiode worden de ingekomen reacties verwerkt en zal de Sportnota aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

De Sportnota en het Uitvoeringsplan is te raadplegen via www.maassluis.nl > Sport en Vrije tijd > Beleid.

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info