Stand van zaken over veiligheid in Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/08/2013 14:30 - Gewijzigd op 03/08/2013 07:46

Stand van zaken over veiligheid in Maassluis

Maassluis 02.08.2013 - De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de mogelijkheden van WOS-Alert voor onze gemeente. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1: Bent u het met de VSP eens, dat wij als gemeente er alles aan moeten doen om de stijgende misdaad te bestrijden en de gepleegde misdrijven zo snel mogelijk opgelost moeten worden?

Ter inleiding melden we u graag het volgende. De AD Misdaadmeter is een van de instrumenten waarmee je de ontwikkeling van veiligheid in Maassluis en de regio kunt meten en onderling vergelijken. In de meest recente Misdaadmeter is Maassluis op de ranglijst gestegen van plaats 94 (2011) naar 76 (2012) waarbij 1 de meest onveilige stad van Nederland is.

Wel zit er een verhaal achter deze stijging. Waar Maassluis in 2012 vooral slecht mee scoorde, is het onderwerp geweld. Hierbij speelt huiselijk geweld een rol, waarin de overheid op preventief vlak slechts in beperkte mate kan sturen. Huisvredebreuk is gestegen van 1 naar 2, een stijging van 100 procent, terwijl openlijk geweld is gestegen van 12 naar 22 procent, een stijging van 83 procent. Overigens zijn de voorlopige ontwikkelingen van 2013 gunstig, vanaf 2009 is het aangiftecijfer voor geweld in Maassluis nog niet zo laag geweest.

Opmerkelijk is dat het aantal woninginbraken in Maassluis is gedaald van 127 (2011) naar 101 (2012), evenals het aantal diefstallen uit motorvoertuigen (van 146 naar 83), Dit geldt ook voor vernieling (van 374 naar 339), terwijl er bij het totale aantal aangiften sprake is van een daling van 10 procent. Alles overziende menen wij -en de politie- dat we op basis van de stijging in de AD Misdaadmeter niet direct kunnen concluderen dat het in Maassluis dus onveiliger is geworden.

Dit laat onverlet dat wij het met u eens zijn dat wij er alles aan moeten doen om criminaliteit te

bestrijden.

Vraag 2: Bent u het, net als de VSP, eens dat een programma als 'Maassluis Alert' hieraan een positieve bijdrage zou kunnen leveren?

Wij willen graag de mogelijkheden van WOS Alert bekijken.

Vraag 3: Is het u bekend dat de politie 'Rijnmond' hier in principe niet positief tegenover staat?

De mogelijkheden van WOS-alert zijn aan de orde geweest tijdens een overleg met de politie. Over het algemeen zijn er wel afspraken met RTV Rijnmond als rampenzender. Maar de politie zal het nog intern bespreken en hierop bij ons terugkomen.

Vraag 4: Zo ja, wat is hiervoor de reden?

Zie het antwoord hierboven.

Vraag 5: Zo nee, bent u dan bereid om zo snel mogelijk in overleg te gaan met de WOS om een programma 'Maassluis Alert' te realiseren?

We zien de voordelen van een programma als WOS-Alert in, wij zullen hierop terugkomen in de beloofde notitie over communicatie en veiligheid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

C&E Draad Bewerking zoek medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info