Stand van zaken over veiligheid in Maassluis

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/08/2013 14:30 - Gewijzigd op 03/08/2013 07:46

Stand van zaken over veiligheid in Maassluis

Maassluis 02.08.2013 - De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de mogelijkheden van WOS-Alert voor onze gemeente. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1: Bent u het met de VSP eens, dat wij als gemeente er alles aan moeten doen om de stijgende misdaad te bestrijden en de gepleegde misdrijven zo snel mogelijk opgelost moeten worden?

Ter inleiding melden we u graag het volgende. De AD Misdaadmeter is een van de instrumenten waarmee je de ontwikkeling van veiligheid in Maassluis en de regio kunt meten en onderling vergelijken. In de meest recente Misdaadmeter is Maassluis op de ranglijst gestegen van plaats 94 (2011) naar 76 (2012) waarbij 1 de meest onveilige stad van Nederland is.

Wel zit er een verhaal achter deze stijging. Waar Maassluis in 2012 vooral slecht mee scoorde, is het onderwerp geweld. Hierbij speelt huiselijk geweld een rol, waarin de overheid op preventief vlak slechts in beperkte mate kan sturen. Huisvredebreuk is gestegen van 1 naar 2, een stijging van 100 procent, terwijl openlijk geweld is gestegen van 12 naar 22 procent, een stijging van 83 procent. Overigens zijn de voorlopige ontwikkelingen van 2013 gunstig, vanaf 2009 is het aangiftecijfer voor geweld in Maassluis nog niet zo laag geweest.

Opmerkelijk is dat het aantal woninginbraken in Maassluis is gedaald van 127 (2011) naar 101 (2012), evenals het aantal diefstallen uit motorvoertuigen (van 146 naar 83), Dit geldt ook voor vernieling (van 374 naar 339), terwijl er bij het totale aantal aangiften sprake is van een daling van 10 procent. Alles overziende menen wij -en de politie- dat we op basis van de stijging in de AD Misdaadmeter niet direct kunnen concluderen dat het in Maassluis dus onveiliger is geworden.

Dit laat onverlet dat wij het met u eens zijn dat wij er alles aan moeten doen om criminaliteit te

bestrijden.

Vraag 2: Bent u het, net als de VSP, eens dat een programma als 'Maassluis Alert' hieraan een positieve bijdrage zou kunnen leveren?

Wij willen graag de mogelijkheden van WOS Alert bekijken.

Vraag 3: Is het u bekend dat de politie 'Rijnmond' hier in principe niet positief tegenover staat?

De mogelijkheden van WOS-alert zijn aan de orde geweest tijdens een overleg met de politie. Over het algemeen zijn er wel afspraken met RTV Rijnmond als rampenzender. Maar de politie zal het nog intern bespreken en hierop bij ons terugkomen.

Vraag 4: Zo ja, wat is hiervoor de reden?

Zie het antwoord hierboven.

Vraag 5: Zo nee, bent u dan bereid om zo snel mogelijk in overleg te gaan met de WOS om een programma 'Maassluis Alert' te realiseren?

We zien de voordelen van een programma als WOS-Alert in, wij zullen hierop terugkomen in de beloofde notitie over communicatie en veiligheid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Open dag 2017 bij Avalex Meer info - Sparta Rotterdam zoekt voetbaltalent tijdens Talentendag Meer info - Eerste stap gezet naar nieuwe BIZ De Woerd Meer info - Feestavond Showband GLAZ Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Burendag 2017 voor omwonenden van De Kiem Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info - Bedrijfsleider Garage (fulltime) Meer info - Lezingen voor ouderen over \'Veilig op internet\' tijdens open dag Meer info - Facilitair Medewerker Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime). Meer info - Monteur bedrijfswagens Meer info - Nature\'s Pride zoekt Business Controller Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime) Meer info - Verkoop medewerker binnendienst Meer info - Bezoek Westland ontvangt internationale Food & Travel bloggers Meer info - Workshop Mindfulness in Bibliotheek ’s-Gravenzande Meer info - Bijrijders (fulltime) Meer info - Op weg naar de 1e Westland Proms…….. Meer info - Wandelen, rollen of steppen voor Avavieren Meer info - Rondvraag inzake hekken Kwintsheul, hoek Vorkotterstraat/Kerkstraat Meer info