Stand van zaken windpark Nieuwe Waterweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/03/2016 07:27

Stand van zaken windpark Nieuwe Waterweg

Maassluis 26.03.2016 - De gemeenteraad van Maassluis heeft aandacht gevraagd bij het college voor de uitspraak Raad van State

inzake het Windpark Nieuwe Waterweg. B&W heeft de vragen als volgt beantwoord.

Provincie wil ook windturbine(s) plaatsen in Maassluis

1.Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Hoge Raad? Zo ja, in hoeverre klopt het dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg onherroepelijk is geworden?

Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de Raad van State. De Hoge Raad heeft in deze geen uitspraak gedaan. Het klopt inderdaad dat de afgegeven omgevingsvergunning voor het Windpark Nieuwe Waterweg de dag na bekendmaking van de uitspraak onherroepelijk is geworden. Er is geen hoger beroep op een uitspraak van de Raad van State mogelijk.

2.In hoeverre bent u nog in gesprek met de gemeente Rotterdam en de provincie over het niet plaatsen van de achtste windmolen in het Windpark Nieuwe Waterweg? Zo niet, bent u bereid nog een ultieme poging te doen?

Wij hebben op verschillende momenten voorafgaand en ook gedurende de rechtsprocedures de nodige gesprekken gehad met de gemeente Rotterdam en de provincie, De gemeente Rotterdam heeft echter niet kunnen instemmen met het verplaatsen van de meest oostelijke windturbine.

3. Welke juridische mogelijkheden zijn er nog voor zowel de gemeente Maassluis als de bewoners om de aanleg van de windturbine tegen te gaan die onacceptabel dicht op de bebouwing van Maassluis staat gepland?

We zijn momenteel nog in afwachting op de besluiten van het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijksdienst voor ondernemend Nederland (Rvo) op de ingediende bezwaren tegen de verleende watervergunning respectievelijk de verleende ontheffing van de Flora- en faunawet voor het Windpark Nieuwe Waterweg.

4.Bent u het met ons eens dat deze opties onderzocht moeten worden en scherp in kaart moeten worden gebracht?

De mogelijke opties zijn voor ons helder. Op grond van de uitkomsten van de bezwaarprocedure onder punt 3, zullen we ons beraden op de verder te nemen stappen en dit ook met de raad communiceren.

5.Deelt u onze mening dat waar zich mogelijkheden voordoen deze door de gemeente benut moeten worden en dat de gemeente zich tot het uiterste blijft inspannen om de aanleg te voorkomen zelfs als dit een langdurig proces betekent?

Zie vorig antwoord.

6. Wij vragen u de bewoners die getroffen worden door dit Windpark Nieuwe Waterweg in te lichten en in overleg te gaan welke verdere stappen mogelijk en wenselijk zijn.

De betrokken bewoners waren net als wij partij in de beroepsprocedure tegen de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van het Windpark Nieuwe Waterweg en zijn dus eveneens direct door de Raad van State op de hoogte gebracht van de onderwerpelijke uitspraak. We zullen binnenkort met de bewoners afstemmen over hoe nu verder te gaan.

Wij hopen middels deze brief uw vragen beantwoord te hebben.

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info