Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis gaan fuseren

Gemeente Maassluis

Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis gaan fuseren

Maassluis 25.11.2014 - Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis gaan op 1 januari 2015 bestuurlijk fuseren.

Dat doen zij om hun visie op integrale kindcentra uit te kunnen voeren en vorm te geven. In afwachting van besluitvorming zullen vanaf 1 januari 2015 beide organisaties samen verder gaan onder de nieuwe naam: Wijzer in Opvang & Onderwijs.

Wat gaat er veranderen?

Alle basisscholen in Maassluis en Vlaardingen gaan in de loop van 2015 een integraal kindcentrum vormen met opvang. Een integraal kindcentrum biedt een variëteit aan voorzieningen: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, startgroep, basisschool en voor-, tussen en naschoolse opvang. De doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar staat hierbij centraal. Doordat kinderen op dezelfde manier worden gevolgd, worden achterstanden of problemen eerder gesignaleerd. De kinderen ontvangen dus sneller de ondersteuning, die ze nodig hebben. Eventueel wordt specifieke zorg van buiten de organisatie gehaald. De opvang en de school hoeven hiervoor niet per se op dezelfde locatie gevestigd te zijn. Uiteraard liggen beide locaties wel dichtbij elkaar.

Locaties én personeel worden hiervoor uitgeruild

Wijzer in Opvang & Onderwijs heeft zowel scholen in Maassluis als in Vlaardingen. Datzelfde geldt voor Un1ek (voormalig Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen). Om de samenwerking goed te kunnen organiseren, gaan beide kinderopvangorganisaties locaties én personeelsleden uitruilen. Op deze manier willen de kinderopvangorganisaties de continuïteit en stabiliteit kunnen garanderen voor ouders, kinderen en medewerkers. De betrokken ouders van deze locaties zijn hierover al op de hoogte gebracht via een brief en een informatiebijeenkomst.

Een integraal kindcentrum biedt voordelen voor ouder en kind

Een integraal kindcentrum is één organisatie met één leiding, één beleid en veelzijdige gebouwen of ruimtes. Kinderen kunnen er spelen, ontwikkelen, leren en zich ontspannen. Het grootste voordeel voor ouders en kind ligt in de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, waardoor het kind volgens dezelfde pedagogische visie wordt benaderd. Kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talent en kwaliteiten te ontdekken en in de volle breedte te ontwikkelen.

Daarnaast is het gemakkelijk voor ouders, dat zij in de nabije toekomst te maken zullen krijgen met één loket voor de inschrijving en administratie voor opvang en onderwijs. Ook het afstemmen over het kind verloopt via één persoon. Ouders kunnen hun kind laten opvangen bij een integraal kindcentrum gedurende 52 weken per jaar.

Wijzer in Opvang & Onderwijs

Wijzer in Opvang & Onderwijs is de overkoepelende organisatie voor openbaar onderwijs en opvang in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer omvat drie integrale kindcentra met onderwijs en opvang, negen openbare basisscholen: zeven reguliere basisscholen, een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO Kameleon) en een school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (de Ericaschool). Opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar wordt geboden op zes locaties en omvat een variëteit van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, startgroepen en buitenschoolse opvang.

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info