Tuinder loost vervuild water in de sloot

Hoogheemraadschap Delfland

Tuinder loost vervuild water in de sloot

Westlanden 11.11.2014 - Afgelopen weekend heeft Delfland een illegale lozing op het oppervlaktewater aangetroffen.

Dankzij meetapparatuur in het water werd de glastuinbouwondernemer op heterdaad betrapt. Tegen de overtreder is inmiddels proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast worden afspraken gemaakt over maatregelen om lozingen in de toekomst te voorkomen. (Foto archief)

Met gebruik van mobiele meetapparatuur kan een aantal parameters voor waterkwaliteit 24 uur per dag worden gemeten. De gegevens zijn op afstand te volgen door medewerkers. Op deze manier konden de toezichthouders de lozing lokaliseren en de overtreder op heterdaad betrappen.

In deze periode van het jaar is Delfland extra alert op lozingen door de glastuinbouwsector. Dit is namelijk de periode van teeltwisseling. Veel bedrijven wisselen van teelt en maken het watersysteem schoon. Dit kan leiden tot ongewenste lozingen.

Delfland wil vervuiling van het water voorkomen en streeft naar schoon water in sloten en vaarten. Gewasbestrijdingsmiddelen zijn slecht voor het watermilieu en horen dus niet in de sloot. In de afgelopen jaren zijn de glastuinbouwbedrijven aangesloten op het riool. Desondanks treft Delfland nog regelmatig hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen aan. In een aantal polders zijn de waarden dermate hoog dat deze extra onze aandacht hebben. Hier worden tijdens kantooruren, maar ook op onverwachte tijdstippen intensieve opsporingsactiviteiten uitgevoerd.

Mocht u een vermoeden hebben van een niet toegestane lozing of ons op enige wijze kunnen bijstaan naar het herleiden van een mogelijke bron, dan kunt hiervoor contact opnemen met het Meldpunt.

Telefoon (015) 270 18 88 of via de website www.hhdelfland.nl/meldpunt.

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info