Variant Blankenburgverbinding definitief vastgesteld

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/11/2013 18:45 - Gewijzigd op 05/11/2013 19:01

Variant Blankenburgverbinding definitief vastgesteld

Midden Delfland 05.11.2013 - Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld’.

Hiermee ligt de keuze voor de variant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West definitief vast. De kosten van het project bedragen 1,1 miljard euro waarvan 311 miljoen euro uit tolopbrengsten wordt gehaald. Het besluit betekent een grote stap op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De voorbereidingen voor een Tracébesluit worden gestart. De aanleg van de nieuwe weg start in 2017.  (foto construcabaria.com)

Minister Schultz van Haegen: “De Blankenburgtunnel is een van de ontbrekende schakels in ons wegennet. Met deze stap komt de realisatie van de nieuwe weg een stap dichterbij. Een nieuwe verbinding is van groot belang voor de Rotterdamse haven, het transport van goederen naar het achterland en dus voor de economie.” 

Met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie eindigt de verkenningsfase en start de planuitwerking. In deze fase wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het (Ontwerp)-Tracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Hiervoor zijn vanaf half september al veldonderzoeken gestart op het tracé om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de (water)bodem en natuur in het gebied. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (ProjectMER).

Parallel aan de planuitwerking werkt de regio verder aan de regionale inpassingsvisie waarin concreet wordt uitgewerkt waar de 25 miljoen euro die door de minster beschikbaar is gesteld aan zal worden besteed. De inpassingsvisie maakt onderdeel uit van een breder kwaliteitsprogramma dat door de regio is opgezet.

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info