Veerdienst Maassluis-Rozenburg blijft in de vaart

Provincie Zuid Holland

Veerdienst Maassluis-Rozenburg blijft in de vaart

Maassluis 06.06.2017 - De provincie Zuid-Holland draagt zorg voor de exploitatie van het veer Maassluis-Rozenburg. De exploitatie van het veer

wordt uitbesteed aan een vervoerder. Vanwege het eindigen van de huidige overeenkomst op 1 januari 2018 en de wens van het provinciebestuur om de veerdienst te continueren is een Europese aanbesteding gestart. Vervoerder Ottevanger OV Exploitatie b.v. heeft de aanbesteding gewonnen.

Spitsboot vaart niet in de kerstvakantie

Belang
Een goede bereikbaarheid tussen de Zuid-Hollandse eilanden en het vaste land is voor de provincie Zuid-Holland van groot belang, evenals een veilige overtocht van passagiers. Het veer Maassluis-Rozenburg draagt in hoge mate bij aan de bereikbaarheid en veiligheid van deze regio. Een toekomstbestendige veerdienst Maassluis – Rozenburg is noodzakelijk voor langzaam verkeer. Behalve een goede dienstregeling heeft de provincie Zuid-Holland in de aanbestedingsdocumenten ambities aangegeven voor het verduurzamen van het veer en het verhogen van de service aan de reiziger. De veerdienst heeft daarnaast ook een sociale functie. Inwoners die niet in het bezit zijn van een auto kunnen op een snelle en comfortabele wijze gebruik blijven maken van het veer om elkaar te bereiken. Met dit veer zal het tijdsbeslag van het woon-werkverkeer tussen beide gemeenten niet verder toenemen.

De opening van de Blankenburgtunnel is van invloed op de uitvraag geweest. De oplevering van de nieuwe wegverbinding wordt niet eerder dan 2022 voorzien. Tot aan dat moment zal een betaalbare autoveerverbinding tussen de oevergemeenten Maassluis en Rozenburg nodig zijn. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat het verwachte aantal fiets- en voetgangers die van een verbinding voor het langzaam verkeer in de Blankenburgtunnel gebruik zouden maken niet in verhouding staat tot de grote investering die daarvoor gedaan moet worden. De tunnel wordt dan ook niet voorzien van een langzaamverkeerverbinding, maar partijen hebben wel afgesproken dat er een voorziening voor langzaam verkeer moet blijven. Daarom zal de veerdienst Maasslios - Rozenburg ook na de opening van de Blankenburgtunnel nuttig en noodzakelijk blijven voor langzaam verkeer.

Periode
Ottevanger OV Exploitatie b.v. heeft voldaan aan de eisen zoals gesteld in de aanbestedingsdocumenten. De overeenkomst met Ottevanger OV Exploitatie b.v. voor de exploitatie van de veerdienst Maassluis-Rozenburg wordt aangegaan voor de periode vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2032. Met de opdrachtverstrekking aan de winnende inschrijver blijft de veerdienst Maassluis-Rozenburg daarom behouden voor de komende 15 jaar.

Bijdrage regio
Gelet op het belang, de meerwaarde van de veerdienst voor de regio en de gemaakte afspraken is het uitgangspunt dat de gemeenten en andere betrokken (regionale) partijen een bijdrage leveren aan de exploitatie van het veer. Op dit moment vinden hierover nog gesprekken plaats.

 

Interessante exposities tijdens de komende feestdagen Meer info - Kerstconcert muziekvereniging Fusica op 22 december Meer info - Gyminstuif UDI in kerstvakantie Meer info - Nieuwe reeks optredens Welzijn met Muziek van start Meer info - Taaldorp op de Sweelincklaan Meer info - Kerstvakantie in de bieb! Elke dag leuke activiteiten Meer info - Jaarlijkse seniorenbijeenkomst Royal Brinkman Meer info - Boost je carrière in de elektrotechniek! Meer info - Enthousiaste kinderen klaar voor het levend kerstverhaal 2017 Meer info - Een warm onthaal op 28 december Meer info - Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info