Voorlopig nog geen bruggen op afstandbediening

College Maassluis

Voorlopig nog geen bruggen op afstandbediening

Maassluis 20.11.2014 - De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de bediening van de beweegbare bruggen.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

In reactie op uw vragen o.g.v. artikel 51 van het Reglement van Orde per ingekomen brief van 2 oktober 2014, aangaande de bediening van de beweegbare bruggen, delen zij u het volgende mede.

1. Er wordt op dit moment een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid om de vier beweegbare bruggen ( t.w. de Schansbrug, Havenbrug, Spoorbrug en de nog te realiseren Fietsbrug Keersluis) op afstand te laten bedienen vanuit de sluis-brugwachters centrale te Vlaardingen. Is dit het College bekend?

Het is het college bekend dat er een verkennend gesprek heeft plaats gevonden met een leverancier van technische installaties om de bruggen op afstand te bedienen. Er is geen sprake van een onderzoek.

 

2. Zijn de kosten voor de dan te installeren camera's, verkeerslussen in het wegdek en de elektrische aanpassingen in de brugbediening al gecalculeerd?

De kosten die gepaard gaan met elektrische aanpassingen zijn niet gecalculeerd. Er heeft alleen een verkennend gesprek plaatsgevonden. Wel is er gesproken over de mogelijke kosten. Deze zijn globaal weergegeven.

3. Bent u ervan overtuigd dot het samenspel tussen de drie bruggen, te weten de Havenbrug, de Fietsbrug keersluis en de Spoorbrug, ook op afstand zo nauwkeurig op elkaar of te stemmen zijn zoals nu het geval is en er geen gevaar ontstaat in welke vorm dan ook voor de (Maassluise) weggebruikers?

De technische mogelijkheden zijn beschikbaar om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen. In andere gemeenten worden de beweegbare bruggen naar voile tevredenheid op afstand bediend.

4. Bent u van mening dat ook de Schansbrug voor bediening op afstand geschikt te maken is gezien de technische staat van de brug?

Er heeft geen recent onderzoek plaatsgevonden om te onderzoeken of het technisch mogelijk is om de bediening van de Schansbrug op afstand mogelijk te maken.

5. Worden de betrokken ambtenaren die nu dienst doen als brugwachter herplaatst in de gemeentelijke organisatie of staat hen ontslag te wachten?

Er is op dit moment geen sprake van dat de ambtenaren die dienst doen als brugwachter herplaatst gaan worden.

6. En wordt de gemeenteraad hiervan in kennis gesteld indien blijkt dat dit onderzoek een serieuze mogelijkheid tot realisatie biedt?

Op dit moment is er geen onderzoek naar de bediening van beweegbare bruggen om deze op afstand te bedienen. Mocht er in de toekomst wel een onderzoek ingesteld worden, dan wordt de gemeenteraad hier uiteraard tijdig over in kennis gesteld. Op dit moment is het nog niet aan de orde.

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info