Voorstel tot wijzigen zondagopenstelling winkels Maassluis

Gemeente Maassluis

Voorstel tot wijzigen zondagopenstelling winkels Maassluis

Maassluis 08.10.2015 - De gemeenteraad van Maassluis heeft eind 2013 besloten de Verordening Winkeltijden aan te passen

zodat winkels zelf kunnen bepalen of ze wel of niet geopend zijn op zon- en feestdagen. Hierbij zijn openingstijden vastgesteld op zondag tussen 13.00 en 20.00 uur en op feestdagen tussen 10.00 en 20.00 uur.

Na twee jaar wijst de praktijk uit dat vooral supermarkten tot op heden gebruikmaken van een wekelijkse zondagopenstelling en de andere winkeliers eens per maand op zondag geopend zijn.

Eerder open op zondag

Een aantal supermarkten heeft aangegeven dat zij graag een uur eerder op zondag willen open gaan, dus in plaats van om 13.00 om 12.00 uur.

Evaluatie

Het voornemen is nu om aan de gemeenteraad een evaluatie voor te leggen waaruit blijkt hoe ondernemers en inwoners van Maassluis de openstelling van winkels op zon- en feestdagen ervaren.

Voorstel

Bij deze evaluatie wordt meteen het voorstel betrokken om winkels in de gelegenheid te stellen op zondag vanaf 12.00 uur geopend te zijn in plaats van vanaf 13.00 uur. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het de ondernemers vrij staat of zij hier wel of geen gebruik van maken.

Vragenlijst

De winkeliersverenigingen hebben een vragenlijst ontvangen waarin zij hun mening over de Verordening Winkeltijden kenbaar kunnen maken.

Ervaringen kenbaar maken

De gemeente wil inwoners van Maassluis graag in de gelegenheid stellen om ervaringen kenbaar te maken voor wat betreft de openstelling op zon- en feestdagen. Ook kunnen inwoners reageren op het voorstel om de openingstijden op de zondagen te vervroegen van 13.00 naar 12.00 uur.

Reageren

Reacties kunnen voor 1 november 2015 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling openbare orde en wijkbeheer, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Het is ook mogelijk te reageren via e-mail. Gebruik dan het adres: c.a.boudesteijn@maassluis.nl.

Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info - Valentijnsontbijt MVO Westland: \'Statushouders: lust of last voor de arbeidsmarkt?\' Meer info