Vragen omtrent ontwikkelingsplan Oranjebonnen

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/03/2015 18:48 - Gewijzigd op 02/03/2015 19:00

Vragen omtrent ontwikkelingsplan Oranjebonnen

Hoek van Holland 02.03.2015 - Onlangs bracht de gemeente Rotterdam het Ontwikkelplan voor de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder naar buiten.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling is een versterking van de recreatieve functie en en de versterking van de diversiteit van flora en fauna in de Bonnenpolder. Onderdeel is het tot stand brengen van een ecologische verbinding door de Bonnenpolder tussen enerzijds Solleveld/ Kapittelduinen en anderzijds Midden Delfland. 

Opvallend is dat er in het ontwikkelplan geen melding wordt gemaakt van de aanwijzing van een deel van de Bonnenpolder als strategische reservering EHS. Het overige deel van de Bonnenpolder valt onder beschermingscategorie 2 in het kader van Recreatie Om De Stad.

In het ontwikkelingsplan worden de volgende ontwikkelingen gekenschetst als passend binnen de Bonnenpolder: 

– In het nieuwe bestemmingsplan de mogelijkheid creëren voor het vestigen van een melkveebedrijf met 400 à 500 koeien. In de startfase zal sprake zijn van een bedrijf met 250 koeien en een erfoppervlakte van 1,5 à 2 ha.

– Het vestigen van een vakantiebungalowpark

– Nieuwbouw ten behoeve van toeristisch verblijf, camping, horeca of verkoop.

De Gemeente Rotterdam onderkent dat grootschalige melkveehouderij met een woonerf van meer dan 2 ha niet past binnen de Ruimtelijke Verordening. Desondanks wil men het plan verder onderzoeken waarbij naar eigen zeggen “de milieuafwegingen een belangrijk aandachtspunt vormen”.

In verband met de nabijheid van het Natura-2000 gebied Solleveld en Kapittelduinen wordt onderkend dat de emissie van stikstof/ammoniak een knelpunt vormt.

In de quick scan van DCMR wordt de gevoeligheid van de ecologische verbinding en de bestaande ecologische potentie voor de stikstof/ammoniak-emissie niet genoemd.

Vragen

Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:

1.       Is het College met GroenLinks van opvatting dat versterking van de diversiteit van flora en fauna en het aanleggen van een ecologische verbinding in de Bonnenpolder eisen stelt aan de inrichting van de Bonnenpolder en beperkingen stelt aan de mogelijke emissie van stikstof/ammoniak in de directe omgeving?

2.       Is het College met GroenLinks van opvatting dat de recreatie om de stad bij voorrang gericht is op de beleving van groen, rust en open landschap voor de bewoners uit de stedelijke omgeving?

3.       Acht het College de inrichting van een megastal voor 400 tot 500 koeien passend binnen deze laatste smalle strook open groen tussen Westland en Nieuwe Waterweg, mede in relatie tot de aanmerking van dit gebied als RODS en strategische reserve EHS?

4.       Hoe ziet het College de relatie tussen het ruimen van kassen in verband met de openheid van het gebied indien tegelijkertijd elders in hetzelfde gebied een megastal van ruim meer dan 2 ha wordt toegestaan?

5.       Acht het College het noodzakelijk of wenselijk dat in de MER, naast de effecten op het Natura-2000 gebied Solleveld en Kapittelduinen, ook de uitwerking van nieuwe bestemmingen op de geplande ecologische verbinding en de beoogde diversiteit van flora en fauna in beeld wordt gebracht?

6.       Ziet het College de bouw van een megastal voor 400 tot 500 koeien als voortzetting van bestaand agrarisch gebruik?

7.       Is het College van opvatting dat een vakantiebungalowpark past binnen de doelstellingen van een (klein) RODS-gebied? Zo ja, welke  grenzen stelt het College aan de omvang van een vakantiebungalowpark in dit gebied?

8.       Ziet het College de bouw van een vakantiebungalowpark als voortzetting van bestaand agrarisch gebruik?

9.       Ziet het College nieuwbouw ten behoeve van toeristisch verblijf, camping, horeca en verkoop als voortzetting van bestaand agrarisch gebruik?

10.   Is het College van mening dat de uitvoering van het concept-ontwikkelplan Oranjebonnen geheel past binnen de bestaande ruimtelijke regels?

11.   Zo vraag 10 negatief wordt beantwoord, is het College bereid een ontheffing te overwegen en heeft het College de Gemeente Rotterdam geïnformeerd over haar standpunt in deze?

Annelies van Egmond, GroenLinks

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info