Water Prinsenbos minder vuil door ander water

Hoogheemraadschap Delfland

Water Prinsenbos minder vuil door ander water

Naaldwijk 16.02.2015 - Het water in sloten en vaarten moet schoner, ook in het gebied van Delfland. De slechte waterkwaliteit hier wordt vooral

veroorzaakt door meststoffen (stikstof en fosfaat) en bestrijdingsmiddelen. In de afgelopen jaren is er al heel wat gedaan om de situatie te verbeteren.

Zo startte Delfland in 2014 een proef waarbij relatief schoner water uit het Brielse Meer werd gebruikt om het water in het gebied van Delfland een kwaliteitsimpuls te geven. En dat heeft effect gehad.

Delfland start met controles van zwemwater

De proef heeft ertoe geleid dat de waterkwaliteit meetbaar verbeterd is, de hoeveelheid stikstof in de hoofdwatergangen gedaald is en er minder kroos en algengroei voorkwam. En dat ondanks de warme zomer, wat normaal gesproken zorgt dat er juist meer algengroei plaatsvindt. Op enkele zwemwaterlocaties kwamen de zo gevreesde blauwalgen minder voor dan dat je onder de weersomstandigheden zou verwachten. Dat gold met name voor Plas Prinsenbos (Naaldwijk, gemeente Westland) en de Oostmadeplas (Den Haag Loosduinen, gemeente Den Haag)

Door de positieve effecten wordt de proef ook in 2015 voortgezet. Daarna wordt gekeken of de proef ook in volgende jaren nog nodig is. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de waterkwaliteit van Delfland in 2015.

Waarom extra water?

Delfland bracht het extra water uit het Brielse Meer in het vroege voorjaar in het gebied om zo de voedingsstoffen in het water versneld af te kunnen voeren. En ons relatief voedselrijke water te vervangen door voedselarmer water.

Daarnaast wordt het water uit het Brielse Meer gebruikt in periode van droogte. Dan vullen we er de watervoorraad in ons gebied mee aan. Om het water hier te krijgen, wordt gebruik gemaakt van een speciale leiding onder de Nieuwe Waterweg door die uitkomt in het Oranjekanaal (gemeente Westland) .

Tijdelijk en periodiek

Het verversen van het Delflandse water met water van buiten het gebied is een tijdelijke maatregel in afwachting van schoner water door andere maatregelen. Dat kunnen maatregelen zijn om vervuiling tegen te gaan, overlast aan te pakken en de natuur te respecteren. Hiermee zet Delfland zich in voor een schone en gezonde waternatuur, waarin verschillende dieren en planten leven en groeien. Schoon water dat ook voor mensen zorgt voor een aangename leefomgeving.

Om te kunnen genieten van water moet het schoon zijn en dat is in gebied van Delfland niet overal het geval. Dit is niet verwonderlijk, want Delfland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Daarom streeft het hoogheemraadschap, samen met andere partijen, naar minder vervuiling in het water en meer waternatuur. Ondanks inspanningen van Delfland, gemeenten, de glastuinbouwsector en andere belangenpartijen zitten er echter nog hoge concentraties voedingsstoffen in het Delflandse water.

Andere initiatieven

Het is niet goed om steeds ander water nodig te hebben om het water in je eigen gebied te verbeteren. Waar je dan mee bezig bent is symptoombestrijding. Delfland neemt liever  de oorzaak weg. Daarom worden er ook andere initiatieven genomen worden voor schoon water in het gebied zelf. Een voorbeeld hiervan is de afspraak die Delfland samen met de gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden Delfland, Waddinxveen, Zuidplas , LTO Noord Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard heeft gemaakt om samen te werken aan een goede waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden door een (nagenoege) nullozing van gewasbestrijdingsmiddelen in 2027.

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info