Waterschapsbelasting stijgt in 2016 met 1,5%

Hoogheemraadschap Delfland

Waterschapsbelasting stijgt in 2016 met 1,5%

Den Hoorn 14.10.2015 - Weet je wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen nu het steeds vaker hard regent? Of hoe je zelf kunt bijdragen aan schone sloten

of lagere kosten om afvalwater te zuiveren? “Veel mensen staan hier niet dagelijks bij stil en beseffen niet dat ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen”, zegt Ries Smits van het Hoogheemraadschap van Delfland.

“Daarom heeft het onlangs gekozen college geld vrijgemaakt om actieve betrokkenheid te bevorderen bij inwoners en bedrijven bij het werk van het waterschap en aan te geven hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen”. Zorg ervoor dat je bepaalde stoffen – zoals frituurvet - niet in het riool loost maar in de prullenbak of inzamelpunt. En dat je tuin voldoende groen (minder betegeling) heeft, zodat het water bij een flinke bui in de grond weg kan zakken. Of denk eens aan de aanschaf van een regenton.”. Delfland wil hierover graag het gesprek met inwoners en bedrijven aan gaan, zodat er goede initiatieven komen.

Maatregelen voor verbetering oppervlaktewater

Delfland zelf gaat nog meer maatregelen nemen om het stedelijk gebied klaar te maken voor de komende klimaatveranderingen, om bodemdaling te voorkomen en zuiveringen toekomstklaar te maken.

Beperkte tariefstijging

In de begroting stelt het college voor dat de tarieven van Delfland met slechts 1,5% in plaats van de verwachte 3,5% gaan stijgen. Hiervoor neemt zij besparingsmaatregelen op zaken als inkoop, de aansluiting tussen beheer en onderhoud en werkprocessen in de organisatie.

Vanaf 2016 worden schulden afgebouwd en worden uitgaven structureel lager. Delfland zorgt hiermee voor een totale verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro de komende vier jaar.

Kwijtschelding betaalbaar houden

Delfland wil de kwijtschelding betaalbaar houden voor de toekomst. Het college doet dit door aan het bestuur in november voor te stellen om de regeling nu te versoberen. De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt dan in 2 jaar afgebouwd. Hiermee wordt de kwijtschelding op de watersysteemheffing veilig gesteld.

In 2016 kan nog voor 50% kwijtschelding worden aangevraagd, in 2017 betaalt iedereen mee aan het zuiveren van afvalwater. Delfland houdt wel rekening met de meest schrijnende gevallen. Het onderkent dat de gemeenten knelpunten ervaren met de financiering van het armoedebeleid en pleit ervoor dat de Unie van Waterschappen en de VNG aanvullende financiering voorstellen vanuit het Rijk. Daar ligt deze verantwoordelijkheid.

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info