Bekendmaking visie retailstructuur Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/06/2016 18:38 - Gewijzigd op 16/06/2016 19:05

Bekendmaking visie retailstructuur Westland

Monster 16.06.2016 - MKB Westland heeft samen met adviesbureau DTNP een toekomstvisie opgesteld voor de retailsector in gemeente Westland. Op donderdag

16 juni jl. werd deze visie op retailstructuur gepresenteerd. Om als gemeente en (individuele) ondernemers niet (onbewust) langs elkaar heen te werken, is het advies om één onafhankelijke centramanager aan te stellen.

Ondernemers, gemeentebestuurders en medewerkers kwamen donderdag bijeen in Themapark De Westlande Druif waar Rik Eijerkamp van adviesbureau DTNP in opdracht van MKB Westland de visie presenteerde. Voorzitter van MKB Westland, Henk Salome is blij met de visie voor de komende jaren. “Wij streven naar een Westlandse retailomgeving waarbij sfeer, beleving en gemak dagelijks de uitgangspunten zijn. 

Eén centramanager

In de presentatie kwamen o.a. belangrijke aandachts- en verbeterpunten per centrum naar voren. En het werd duidelijk dat een centramanager een waardevol instrument kan zijn voor de retailstructuur in gemeente Westland. Deze onafhankelijke intermediair stroomlijnt o.a. de activiteiten en ontwikkelingen die per centrum spelen. De centramanager heeft oog voor de belangen en ideeën die per centrum spelen en behoudt daarmee het overzicht over het totaalplaatje. Kortom; een regisseur en een ‘stok achter de deur’ bij concrete uitvoering van de visie op de retailstructuur.

MKB voorzitter HenkSalome overhandigt het rapport aan wethouder Marga de Goeij

 

Belangrijke aandachts-en verbeterpunten per centrum

In het rapport komen de belangrijke sterke en zwakke punten per centrum naar voren. Ook worden de belangrijke aandachts- en verbeterpunten per centrum genoemd. Deze zijn als volgt:

Naaldwijk

·         Belevingswaarde Wilhelminaplein (terrassenplein en activiteiten)
·         Ruimtelijke verbinding de Rentmeester – De Tuinen
·         Functieverbreding binnen centraal circuit
·         Parkeercapaciteit Oostzijde (gemeentehuis)
·         Spreiding en extra capaciteit fietsenstallingen  

’s-Gravenzande

·         Verdichting: onderzoek verplaatsingsbereidheid ondernemers uit randgebied
·         Verbinding Hoogvliet van Geeststraat (publieksgerichte functies in (deel) stadskantoor)
·         Vindbaarheid centrum vanaf N211
·         Aandacht voor fietsparkeren  

Wateringen

·         Meer parkeercapaciteit en betere koppeling parkeerlocaties
·         Verbeteren zichtlijn/looproute Vliethof-Herenstraat
·         Schaalvergroting supermarkten
·         Meer terras- en verblijfsruimte  

Monster

·         Centrumgebied compacter maken; kleiner centraal gebied en kleiner aanloopgebied
·         Geen aanbodversterking buiten compacte centrum  

De Lier

·         Entree Albert Heijn en Action aan Hoofdstraat (noordentree AH Hoofdingang fietsbezoeker)
·         Opwaarderen drie verbindingsstraatjes Oranjeplein – Hoofdstraat
·         Verdere concentratie winkelaanbod in oostelijke helft  

Honselersdijk

·         Capaciteit parkeerterrein supermarkt
·         Uitvoeren (overige) geplande centrumontwikkelingen; o.a. verplaatsing en verbreding overige publieksfuncties
·         Focus houden binnen huidige gebied  

Poeldijk

·         Functioneel-ruimtelijke relatie supermarkt met dagelijkse winkels en andere retailfuncties Voorstraat
·         Revitalisatie commercieel vastgoed en openbare ruimte centrale deel Voorstraat  

Maasdijk

·         Behoud compacte opzet rondom dorpsplein
·         Eventuele toekomstige marktinitiatieven ondersteunen, mits duidelijk lokale functie aan Oranjeplein.  

Kwintsheul

·         Herbouw lokale supermarkt (in uitvoering)
·         Eventuele toekomstige marktinitiatieven ondersteunen, mits duidelijk lokale functie aan pleingebied.

MKB Westland bespreekt binnen het reguliere overleg met de wethouder van Economische Zaken de onderwerpen die in het rapport staan. Ook is de ondernemersvereniging van plan om een Westlandse centramanager aan te stellen.

Het complete rapport kunt u lezen via www.mkbwestland.nl/nieuws

Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info