110 ontheffingen verleend voor gemotoriseerd verkeer bij strandslagen

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/04/2016 16:15 - Gewijzigd op 15/04/2016 16:22

110 ontheffingen verleend voor gemotoriseerd verkeer bij strandslagen

Westland 15.04.2016 - De fractie Progressief Westland heeft ons in een op 3 maart 2016 verzonden brief vragen gesteld over het illegaal gebruik van het strandslag

Vlugtenburg door automobilisten.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1

Kan het college er zorg voor dragen dat er vaker handhavend wordt opgetreden tegen het illegaal gebruik van het strandslag Vluchtenburg door automobilisten?

Antwoord 1

Met de politie en de gemeentelijke Boa’s is afgesproken om de verkeer- en parkeerproblematiek op strandslag Vlugtenburg meer aandacht te geven. Per het strandseizoen 2015 is dit ingegaan. Het beleid van de gemeente Westland is, dat Boa’s in eerste instantie waarschuwend optreden.

Vraag 2

Met het strandseizoen voor de deur: Wanneer wordt er een afsluiting geplaatst?

Antwoord 2

Het streven is om voor het aankomende strandseizoen een slagboom, of een andere fysieke afsluiting, te plaatsen op strandslag Vlugtenburg. Dit is onder andere afhankelijk van de levertijden en de definitieve keuze voor een systeem. De systeemkeuze wordt gemaakt in overleg met de gebruikers op het strandslag.

Vraag 3

Verder is in mei 2014 aangegeven * “dat de gemeente zich verplicht heeft het aantal ontheffingen voor gemotoriseerd verkeer op de strandslag terug te dringen om het gemotoriseerd verkeer op de strandslag te verminderen “ (einde citaat). Hoe staat het daarmee?

Antwoord 3

In maart 2015 hebben wij alle ontheffingen voor het rijden over het strandslag Vlugtenburg ingetrokken en vervangen voor ontheffingskaarten met 3D logo. Deze kaarten zijn minder fraudegevoelig. Daarnaast kunnen de handhavende instanties op basis van deze kaart beter handhavend optreden.

Vraag 4

Wat waren het aantal ontheffingen voor gemotoriseerd toegang tot het strandslag op 1 mei 2014?

Antwoord 4

Op 1 mei 2014 waren er 76 ontheffingen verleend. In de praktijk bleek dat er meer (kopieën) van deze ontheffingen in gebruik waren.

Vraag 5

Wat zijn het aantal ontheffingen voor gemotoriseerd toegang tot het strandslag per 1 maart 2016?

Antwoord 5

Per 1 maart 2016 zijn er 110 ontheffingen verleend.

De stijging van het aantal ontheffingen heeft te maken met het aantal vrijwilligers van de

’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade. Alle vrijwilligers die diensten draaien op het strand en/of meedraaien met de alarmdienst, hebben in maart 2015 een ontheffing gekregen. In totaal hebben ze nu 95 ontheffingen.

De ontheffingen worden nooit allemaal tegelijk gebruikt. De reddingsbrigade ziet er op toe dat de ontheffingen niet onnodig gebruikt worden en er zijn maar een paar parkeerplaatsen (± zes) aanwezig bij de strandpost. Alleen bij een oproep van de alarmdienst worden er meerdere ontheffingen in één keer gebruikt. In die situatie mogen de vrijwilligers hun voertuigen in een rij langs het slag parkeren, zodat andere hulpdiensten er nog langs kunnen.

Vraag 6

Wat zijn de criteria om iemand gemotoriseerd toegang te verlenen tot het strandslag Vlugtenburg?

Antwoord 6

Ontheffingen worden afgegeven aan de aanwezige strandexploitanten, de ’s-Gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade en de kustzeilvereniging. Met de ontheffingen kunnen ze op locatie komen en de bevoorrading uitvoeren. De ontheffing wordt alleen afgegeven om over het strandslag te rijden en niet om op het slag te parkeren. Dit laatste is niet toegestaan.

Daarnaast worden er incidenteel ontheffingen verleend voor bijvoorbeeld een bruidspaar die een fotoreportage op het strand wil houden of voor het maken van een film.

Vraag 7

Zijn die criteria sinds 1 mei 2014 gewijzigd?

Antwoord 7

Nee.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info