Aantrekkende woningmarkt geen invloed op grondposities Westland

Geplaatst door Westlanders.nu op 02/09/2016 15:56 - Gewijzigd op 02/09/2016 16:03

Aantrekkende woningmarkt geen invloed op grondposities Westland

Westland 02.09.2016 - De fractie VVD Westland heeft B&W in augustus vragen gesteld over het einde afwaardering van grondposities in verband met de aantrekkende woningmarkt.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college zich bewust van dit feit en kent men de resultaten van het onderzoek dat door Deloitte is uitgevoerd?

Antwoord 1

Ja. Ook in het Westland is er sprake van een aantrekkende woningmarkt en de daarmee samenhangende stabilisatie van grondprijzen.

Collegevragen inzake reconstructiegebieden Boomawatering en Poelzone

Vraag 2

Welke consequenties heeft dit voor de balans van de gemeente Westland?

Antwoord 2

Op dit moment geen. Jaarlijks worden met het opstellen en vaststellen van het MPG en de jaarrekening de gronden gewaardeerd en de hoogte van de eventueel te treffen voorzieningen bepaald. Dit heeft ook in de 1e helft van 2016 plaats gevonden voor het jaar 2015. Daarbij zijn ook de gronden in de grondbanken ten behoeve van de deelnemingen ONW en Westlandse Zoom meegenomen. Dit resulteerde in beperkte mutaties, wat dus aansluit bij de conclusies van de rapportage van Deloitte. Voor het jaar 2016 zal dat begin 2017 weer bepaald gaan worden.

Vraag 3

Hoe vergaat nu de verkoop van de gronden ten behoeve van de ontwikkeling van de gemeente Westland; toegespitst naar woningbouw en overige ontwikkelingen?

Antwoord 3

Het is merkbaar dat naast woningbouw ook weer wordt geïnvesteerd in glastuinbouw, infraprojecten en bedrijfslocaties. Ontwikkelingen die jaren lang niet of moeizaam op gang kwamen worden nu weer, vaak versneld, opgepakt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info