Aanvullende collegevragen omtrent ontwikkeling project Rentmeester

Westland Verstandig

Aanvullende collegevragen omtrent ontwikkeling project Rentmeester

Naaldwijk 20.06.2016 - Her en der worden documenten aangeleverd door Westlandse inwoners die destijds betrokken waren bij de overeenkomst

over de Secretaris. WEBA, Weboma en Van Mierlo Planontwikkeling B.V. hebben destijds plannen aangeleverd voor een Secretaris tweede deel.

In het ontwerp zoals dat destijds is aangeleverd zou er een binnentuin worden gerealiseerd omdat het nieuwe tweede deel van de Secretaris als een u-vorm op de huidige u-vormige Secretaris zou worden geprojecteerd. Die binnentuin zou tezamen met een ondergrondse parkeergarage worden doorgetrokken naar de Secretaris 2.

Uit de ruimtelijke onderbouwing zoals die destijds is aangeleverd bij de realisatie van de Secretaris 1 blijkt zonder meer dat fase 1b ziet op de uitbreiding met Secretaris 2, derhalve met een ondergrondse parkeergarage en mede daarop toegepaste parkeerplaatsenvoorzieningen. De huidige plannen wijken daar natuurlijk van af.

Collegevragen over project de Rentmeester na faillissement V&D

Aanvullende artikel 26-vragen:

Waarom heeft uw College niet zelf de ruimtelijke onderbouwing van destijds geconsulteerd en is niet duidelijker aangegeven dat destijds de ruimtelijke onderbouwing zag in fase 1a en fase 1b en destijds het huidige Secretarisgebouw enkel 1a betrof. 1b zou dan nog later gerealiseerd worden?

Is deze benadering juist of niet juist en waarom heeft uw College toen de huidige ontwikkelaar aangaf dat fase 1b en zijn plan gelijk waren, niet ingegrepen?

De verschillen zijn duidelijk:

Fase 1b voorzag in ondergronds parkeren en in een mooie tuin die als het ware een vierhoek ging vormen met de huidige Secretaris.

Het huidige plan voorziet in een hoge muur direct achter en naast de huidige Secretaris en geen ondergronds parkeren, maar parkeren op de verdiepingen waardoor het gebouw veel massaler is, dichter tegen de huidige Secretaris aan staat en een deugdelijke groenvoorziening komt te vervallen. Wat is de visie van het College?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Westlands Open Podium 18 februari met Opera Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info