Aardwarmte, havenwarmte en duurzame glastuinbouw

CDA Westland

Aardwarmte, havenwarmte en duurzame glastuinbouw

Westland 03.11.2014 - De gemeente Westland heeft de ambitie uitgesproken om de meest duurzame Glastuinbouwgemeente van Nederland te worden.

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn en worden er verschillende initiatieven ingezet. Het energievraagstuk vormt een belangrijk onderdeel van deze ambitie. De Glastuinbouw wil steeds meer onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen om met onze duurzaam geteelde producten het topsegment in de markt zo goed mogelijk te bedienen.

Toepassing van aardwarmte bij de teelt van onze producten is daarbij een prachtig duurzaam voorbeeld. Tot nu toe zijn er twee succesvolle boringen naar aardwarmte gerealiseerd. Flora Holland, HVC en Westland Infra zijn momenteel voortvarend bezig om in 2015 naar aardwarmte in de Triaslaag (op 4000 meter diepte) te boren. Bij een succesvolle boring naar het Trias en een verdere uitrol van nog meer boringen in Westland naar deze aardlaag kan een zeer substantieel gedeelte van de warmtebehoefte van Westland met aardwarmte worden gedekt.

Regelmatig heeft de fractie van CDA Westland aangegeven met belangstelling de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie te volgen. Afgelopen week hebben wij kennis genomen van de gepubliceerde plannen rond de Rotterdamse havenwarmte die o.a. bestemd zou kunnen worden voor Westlandse tuinbouwbedrijven. Een interessante ontwikkeling. Deze havenwarmte heeft echter een fossiele oorsprong en is daardoor niet het meest duurzaam.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Hoe verhoudt de eventuele benutting van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied zich tot de Westlandse ontwikkelingen op het gebied van aardwarmte?

2. Is het College het met ons eens dat vanwege de fossiele oorsprong van havenwarmte aardwarmte een meer duurzame vorm van energie is?

3. Welke mogelijkheden zijn er om zowel havenwarmte als aardwarmte te gaan benutten voor de energiebehoefte in Westland?

4. Hoe kan hierbij het vraagstuk m.b.t. de zuivere CO2 , die nodig is voor het groeiproces van de gewassen in de Westlandse kassen, worden betrokken?

5. Er zullen afwegingen gemaakt moeten worden en er worden forse investeringen gevraagd bij deze beide vormen van energie. Wordt bij deze afwegingen rekening gehouden met verdienmodellen voor het Westlandse tuinbouwbedrijfsleven en de Westlandse ondernemers?

Karin Zwinkels

Fractie CDA Westland

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info