Begraven moet betaalbaar blijven

Advertorial Westland Verstanig

Begraven moet betaalbaar blijven

Westland 12.12.2013 update - De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 wil de financiële drempel verlagen voor nabestaanden die dierbaren begraven.

Het College stelt voor om in 2014 € 2.893 te rekenen voor een graf op een openbare begraafplaats in Westland voor de duur van 30 jaren. Westland Verstandig-LEO 2.0 wil dat ook de mogelijkheid voor 10 jaren voor een derde van dat bedrag (minder dan € 1.000) wordt geboden.

10 jaren wordt nu als enige verlengingsmogelijkheid geboden door de gemeente Westland. Verlenging met 5 jaren moet ook mogelijk worden voor de helft van de kosten. De lokale partij zal voor beide voorstellen een wijzigingsvoorstel indienen in de Raadsvergadering van 17 december a.s. als de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 op de agenda staat. 

De stijging van de tarieven met 8% in 2014 is ook een doorn in het oog. Dat is ongepast in tijden van afnemende koopkracht. Elk raadsinitiatief om dat ongedaan te maken zal door Westland Verstandig-LEO 2.0 dan ook worden gesteund.

Leo Geubbels

Plv. Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0

---

Amendement Verordening Lijkbezorgingsrechten 2014 Tarieventabel 

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 december 2013;

Overwegende:

  • Dat de voorgestelde tarieventabel 2014 voor wat betreft het begraven in een particulier graf (tariefregel 1.1.1) begint met een periode van 30 jaar in tegenstelling tot de modeltarieventabel in de modelverordening van de VNG,  die begint met 10 jaar;
  • Dat de voorgestelde tarieventabel 2014 voor het verlengen van het recht op een graf (1.1 en 1.6), urnengraf (1.2), urnennis (1.3), gedenkplaats (1.4), grafkelder (1.5) slechts mogelijk is voor een periode van 10 jaar in tegenstelling tot de modelverordening van de VNG, die ook de mogelijkheid biedt om 5 jaar te verlengen;
  • Dat de koopkracht van burgers al enige jaren onder druk staat en het derhalve maatschappelijk gewenst is om in de tarieventabel voor de lijkbezorgingsrechten op deze 2 punten de modelverordening van de VNG te volgen, waardoor voor meer nabestaanden de financiële mogelijkheid ontstaat hun overleden dierbaren te begraven in een particulier graf of de rechten te verlengen.

Stelt voor:

De Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten2014 indie zin aan te passen en aan te sluiten bij de modelverordening van de VNG en

Besluit:
Hoofdstuk 1 in de Tarieventabel behorende bij de verordening Lijkbezorgingsrechten 2014 te wijzigen[1] in:

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 10 jaar

€    964,00

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

€ 2.893,00

1.1.3

voor een periode van 40 jaar (betreffende een particulier kindergraf)

€ 1.445,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€    780,00

1.2.2

voor een periode van 10 jaar inclusief urnenkelder

€    855,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

€    855,00

1.3.2

voor een periode van 10 jaar in de urnenmuur bij Monster (inclusief afdichtingsplaatje)

€    843,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats (particuliere gedenkplaats) wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar

€    993,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een grafkelder wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 30 jaar

€  4.284,00

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf, zijnde een keuzegraf buiten de volgorde en binnen een bestaand grafvak wordt geheven grafkelder wordt geheven:

 

1.6.1

voor een periode van 30 jaar

€  3.579,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

 

1.7.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar;

 

1.7.2

voor een periode van 10 jaar voor de onderdelen 1.1, 1.5 en 1.6:

€     884,00

1.7.3

voor een periode van 10 jaar voor de onderdelen 1.2, 1.3:

€     570,00

1.7.4

voor een periode van 10 jaar voor de onderdeel 1.4:

€     696,00

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

L. Geubbels


[1] De groen gearceerde delen betreffen de wijzigingen in de tarieventabel volgens het VNG-model.

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info