Breeje Durpers hoeven nog geen OZB te betalen

Westland Verstandig / LEO 2.0

Breeje Durpers hoeven nog geen OZB te betalen

's-Gravenzande 27.03.2014 - Diverse inwoners van ’s-Gravenzande hebben zich bij onze fractie beklaagd omdat zij nog geen OZB-aanslag ontvangen hebben.

Zij hebben wel kennis genomen van de mededeling van de gemeente Westland dat deze eind februari zouden worden verzonden. Telefonisch hebben zij getracht duidelijkheid te krijgen, doch die duidelijkheid is niet te krijgen, niet anders dan dat men op “bitse toon” te verstaan kreeg dat nog zeker twee maanden gewacht moet worden.

De betreffende bewoners zijn daar ontstemd over en hebben daar geen goed woord voor over en terecht. De gemeente Westland toont zich van haar verkeerde kant zowel voor wat betreft het niet tijdig verzenden van de OZB-aanslag alswel bij de communicatie met burgers.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-          Is uw College ermee bekend dat delen van ’s-Gravenzande vanaf de Naaldwijkseweg 80 en door naar de Eikenlaan nog geen aanslag OZB ontvangen hebben en zo ja, wat is de reden daarvan? Wanneer wordt de aanslag dan wel toegezonden?

-          Is Uw College bekend met de communicatie zoals deze hiervoor is aangegeven en de wijze waarop die verlopen is?

-          Indien juist en de communicatie is gelopen zoals wordt aangegeven, wat zijn dan de maatregelen die uw College neemt tegen de betreffende ambtenaren danwel extern ingehuurde arbeidskrachten?

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info