CDA bezorgd over hoge zorgkosten voor chronisch zieken

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/02/2016 08:07 - Gewijzigd op 09/02/2016 15:21

CDA bezorgd over hoge zorgkosten voor chronisch zieken

Westland 08.02.2016 - In december 2015 heeft de fractie van CDA Westland schriftelijke vragen gesteld over de eigen bijdrage

inzake de WMO voorzieningen. Uit de beantwoording bleek dat de hoogte van de bedragen met cliënten wordt besproken tijdens de keukentafelgesprekken. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk, de gemeente is niet op de hoogte van inkomensgegevens van cliënten.

Tijdens de gesprekken wordt informatie gegeven over het minimabeleid van de gemeente Westland en worden cliënten gewezen op de mogelijkheid een proefberekening te maken via de CAK website. Bij de verstrekking van een hulpmiddel kan de klant zo een betere afweging maken om te kiezen voor een WMO verstrekking of de aanschaf van een hulpmiddel.

Gemeente Westland doet geen zaken met graaiende zorgbestuurders

Niet alleen vanuit de landelijke media maar ook uit diverse gesprekken met inwoners van Gemeente Westland blijkt nu dat vooral chronisch zieken maar ook ouderen steeds vaker moeite hebben om financieel rond te komen. Deze mensen worden geconfronteerd met hoge zorgkosten waardoor hun netto besteedbare inkomen wellicht net zo laag of lager is dan inwoners met een minimum inkomen.

De fractie van CDA Westland is van mening dat deze mensen met een zorgvraag goed verzekerd moeten zijn en vraagt zich af of mensen die een kwijtschelding of tegemoetkoming van de eigen bijdrage WMO ontvangen, ook de kosten van de aanvullende ziektekosten kunnen worden vergoed. Vaak betreft het hier mensen met een klein inkomen, een klein pensioen of senioren die financieel afhankelijk zijn van hun AOW-uitkering.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college met ons van mening dat het voor mensen met een zorgindicatie, bijvoorbeeld chronisch zieken en ouderen, belangrijk is dat zij goed verzekerd zijn en dat dit voor hen betaalbaar moet zijn?

2. Kan het college onderzoeken of kwijtschelding van aanvullende ziektekosten voor deze genoemde groep inwoners van Gemeente Westland haalbaar is?

3. Kan het college daarbij aangeven hoeveel inwoners voor deze nieuwe regeling in aanmerking zouden komen?

4. Kan het college aangeven welke kosten hier voor Gemeente Westland mee gemoeid zouden zijn.

5. Kan het college aangeven welke verantwoordelijkheid hier bij de Gemeente Westland ligt en welke bij het CAK?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jenny Vermeer

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info