CDA Westland maakt zich zorgen om aanleunwoningen Pijletuinenhof

CDA Westland

CDA Westland maakt zich zorgen om aanleunwoningen Pijletuinenhof

Naaldwijk 13.03.2014 - Op de website van de WOS van woensdag 12 maart 2014 staat dat het nog onduidelijk is wat de toekomst is van het complex Pijletuinenhof.

Bekend is dat het verzorgingshuis Pijletuinenhof ophoudt met bestaan en dat bewoners verhuizen naar het nieuwe complex op het Woerdblokeiland. De huidige eigenaar Careyn heeft nog geen concrete plannen met de locatie aan de Verdilaan en overweegt ‘anti-kraak’.

In het bericht staat niets vermeld over de gevolgen hiervan voor de bewoners van de aanleunwoningen. Als het verzorgingshuis echt op slot gaat; dan valt er nog weinig ‘aan te leunen’. Veel van de huidige bewoners van de aanleunwoningen zijn op hoge leeftijd en niet mobiel genoeg om zelfstandig activiteiten te bezoeken in de kern Naaldwijk (bijvoorbeeld Vitis in de Hof van Heden).

Vorige week dinsdag 4 maart 2014 heeft de Raad – op initiatief van het CDA -  unaniem een motie ingediend waarbij het College wordt opgeroepen om partijen bij elkaar te brengen die er voor kunnen zorgen dat verzorgingshuizen ingezet gaan worden voor ouderenhuisvesting. Omdat de sluiting van de Pijletuinenhof gepland staat voor half mei 2014 maakt de CDA fractie Westland zich zorgen op de korte termijn over de voorzieningen voor de bewoners van de aanleunwoningen.

De CDA-fractie heeft naar aanleiding van deze berichtgeving de volgende vragen aan het College:

-         Deelt u de mening dat de aanleunwoningen op het complex Pijletuinenhof onmisbaar zijn gezien de toenemende vraag naar ouderenhuisvesting?

-         Naar aanleiding van de motie  “onderzoek naar verzorgingshuizen inzetten voor ouderenhuisvesting” zal het College initiatief nemen om partijen om de tafel te brengen. Bent u het ermee eens dat gezien de termijn van sluiting van de Pijletuinenhof half mei er op korte termijn al actie moet worden ondernomen?

-         Heeft Careyn met het College overlegd op welke wijze de veiligheid, zorgverlening en recreatieve activiteiten voor deze bewoners gecontinueerd worden?

-         Wat zijn de mogelijkheden voor Vitis Welzijn om voor deze bewoners activiteiten op de locatie aan te bieden, zodat ‘elkaar ontmoeten’ mogelijk blijft? 

-         Kunt u aangeven op welke manier deze continuïteit is gewaarborgd?

Namens de Westlandse CDA-fractie

Corine Vreugdenhil

Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info