CDA Westland wil meer speelruimte bij nieuwbouw De Lier

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/07/2014 07:57 - Gewijzigd op 14/07/2014 08:05

CDA Westland wil meer speelruimte bij nieuwbouw De Lier

De Lier 14.07.2014 - Sinds enige tijd is het kleinschalige woonproject de Lierhof in De Lier gerealiseerd.

Binnenkort worden de zogenaamde Tramonta woningen opgeleverd. Dit betekent voor de betreffende wijk een forse toename van het aantal jonge gezinnen.

In de totale wijk(woonomgeving) die begrensd wordt door de M.A. de Ruyterstraat, de Karel Doormanlaan, de Henri Hudsonstraat ( Lierhof) en de Lierweg is de leeftijdsopbouw  van de bewoners  in de wijk ‘normaal gemengd’.

In het Speelruimtebeleidsplan van de gemeente Westland met de titel “Geef ze de ruimte” van 2009 staat dat er gestreefd wordt naar 3 % speelruimte per woonomgeving.

In de normen zoals gehanteerd door NUSO (de  vereniging van Speeltuinwerk in Nederland) staat het volgende geadviseerd :

Leeftijd

Actieradius

Minuten lopen

Gebied

Speelruimte (incl. paden, beplanting, toegang e.d)

Soort speeltoestellen

0 t/m 6

100 m

2

3 ha

100 – 500 m2

Enkelvoudige toestellen. Schommelen, glijden, klimmen

7 t/m 12

350 m

5

50 ha

500 – 2000 m2

Combinatietoestellen ruimte voor balspel

12 t/m 17

1000 m

15

300 ha

1000 – 3000 m2

Skatevoorzieningen, voetbal, basketbal

 

De in de 2e alinea genoemde wijk beslaat ongeveer 6 ha, dit zou kunnen resulteren in een speelvoorziening  (of meerdere) met een oppervlakte van 1800m2.

De wijk kent 2 speelvoorzieningen te weten een achterterrein (volledig aan het zicht onttrokken) aan de van Kinsbergenstraat en een kleiner terrein aan de Karel Doormanlaan/ van Galenstraat.

De eerste is voor het grootste gedeelte bestraat en meet ongeveer 900m2. Het tweede meet ongeveer 350m2 en een klein trapveldje.

In plan Lierhof/Henri Hudsonstraat zijn bij de planbepaling ruimtes voorbehouden voor speelvoorzieningen. Althans ze zijn ‘ingetekend’. De voorzieningen zijn echter niet gerealiseerd.

Bij een eerdere gelegenheid dat dit onderwerp ter sprake kwam, werd, door de wethouder, aan beide terreintjes gerefereerd. Waarschijnlijk ervan uitgaande dat het veldje aan de K. Doormanlaan via een brandgang of tussendoor pad te bereiken zou zijn. Dit is echter niet het geval.

Het kleine veldje is op ongeveer 400 meter loopafstand van de Lierhof en Tramonta woningen. Dit    is in strijd met de elders gestelde norm van 100 meter voor de aller kleinsten in de leeftijdscategorie 0 tot 6 jaar.

De fractie van CDA Westland stelt het college de volgende vragen:

 

a.      Is het college bekend met de normen en afspraken die er gelden omtrent speelvoorzieningen in een wijk. De laatste woningen ( Tramonta) worden nu afgewerkt. Kan het college bezien of er alsnog voorzieningen aangebracht kunnen worden.

 

b.      Bovengenoemde NUSO normen wijken die af van de door gemeente Westland gehanteerde normen?

 

c.       Is het college bereid om de geplande speelvoorzieningen (zoals op de plantekening van de wijk) aan te brengen voor de bewoners van de Henri Hudsonstraat en de Tramonta woningen in het bijzonder.

 

d.      Het terreintje aan de van Kinsbergenstraat zo in te richten dat het voor de middengroep kinderen ( 7-12jr) beter bruikbaar is.

 

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

 

Namens de fractie van CDA Westland,

 

Cor van der Mark

 

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info