CDA wil meer verpleegcapaciteit in het Westland

CDA Westland

CDA wil meer verpleegcapaciteit in het Westland

Westland 09.06.2015 - Van verschillende kanten ontvangt de fractie van CDA Westland vragen over het aantal verpleeghuisplaatsen binnen Gemeente Westland.

De kwaliteit van de opvang zowel in het Westland als daarbuiten is prima, we horen alleen maar positieve berichten over het verplegend personeel. Het probleem ligt bij het aantal beschikbare plaatsen binnen onze gemeente.

 Stand van zaken sluiting verzorgingshuizen

Volgens onze gegevens worden zo'n vijftig mensen buiten het Westland verpleegd, met name in Vlaardingen, Delft en Den Haag. Voor veel mensen en hun familie is dit geen probleem, vaak gaat het immers om een tijdelijke situatie.

Toch krijgen wij signalen over schrijnende gevallen waar mensen, veelal op hoge leeftijd, niet zelfstandig in staat zijn om hun partner of een ander familielid te bezoeken. Ook voor andere mantelzorgers is het vanwege de afstand tot het Westland lastig om bezoeken af te leggen en hand- en spandiensten te verlenen. De bewoners zelf vinden het vaak moeilijk om buiten hun veilige omgeving te moeten verblijven.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze intramurale zorg niet de verantwoordelijkheid is van gemeenten, maar vragen toch aandacht voor dit probleem.

De fractie van CDA Westland stelt het college daarom de volgende vragen:

1.      Kan de wethouder aangeven of het zorgkantoor bereid is om de capaciteit binnen de Gemeente Westland op korte termijn te vergroten?

2.      Wil de wethouder hierover op zeer korte termijn in gesprek gaan om dit probleem kenbaar te maken en waar mogelijk druk zetten om het volume binnen onze gemeente te vergroten.

3.      Is er al iets te melden over de nieuwbouw van De Naaldhorst waar extra verpleegplaatsen worden gerealiseerd?

4.      In het Woerdblok wordt niet alle ruimte volledig benut. Is uitbreiding van het aantal verpleegplaatsen mogelijk ?

5.      Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor begeleiding thuis. Als, veelal oudere, partners niet zelfstandig naar een buiten het Westland gelegen verpleeghuis kunnen reizen omdat het te ver of te moeilijk is, zijn er dan extra mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente? Bijvoorbeeld door Vitis Welzijn?

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van Westland,

Karin Zwinkels

Jenny Vermeer

 

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info