College beantwoord vragen omtrent Westlandse kinderboerderijen

College Westland

College beantwoord vragen omtrent Westlandse kinderboerderijen

Westland 17.06.2016 - De fractie CDA Westland heeft in mei collegevraen gesteld omtrent de financiële problemen bij de Westlandse kinderboerderijen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Klopt het dat de Westlandse kinderboerderijen vrezen voor hun voortbestaan om financiële redenen?

Antwoord 1

Dat de Westlandse kinderboerderijen direct vrezen voor het voortbestaan vanwege financiële redenen is ons niet bekend. Wel is het zo dat de kinderboerderijen (en ook andere instellingen) die worden beheerd door vrijwilligers, steeds meer moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden. Om die reden staat op de internetsite van de gemeente vermeld dat een aantal kinderboerderijen altijd op zoek is naar vrijwilligers en men zich hiervoor aan kan melden.

 

Vraag 2

Kan het college verduidelijken hoe de boerderijen vanuit Gemeente Westland (financieel of anderszins) worden ondersteund?

Antwoord 2

De wijze van ondersteuning verschilt per kinderboerderij en is afhankelijk van de organisatie en de behoeften binnen de betreffende kinderboerderij. Over het algemeen ondersteunt de gemeente de kinderboerderijen in natura, waarbij de kosten voor bijvoorbeeld hooi, voer, etc. worden vergoed. In een enkel geval komt het ook voor dat fysieke ondersteuning plaatsvindt in de vorm van een beheerder.

Vraag 3

Kunnen de kinderboerderijen een meer educatief karakter krijgen en zich aansluiten bij het programma van de WNME?

Antwoord 3

Ja, is dit mogelijk. Vanuit het WNME-programma wordt incidenteel ook samenwerking gezocht met kinderboerderijen, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Duurzaamheid, waarop kinderen een kinderboerderij in de buurt kunnen ‘scannen’ op duurzaamheid.

Vraag 4

Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken in hoeverre de relaties tussen de kinderboerderijen, de WNME, het basisonderwijs en overige partijen kunnen worden uitgebreid waardoor een verdere, Westlandbrede samenwerking kan worden bereikt.

Antwoord 4

Het college kijkt naar mogelijke optimalisatie op dit gebied, rekening houdend met lopende contracten. Het versterken van samenwerkingsrelaties wordt  hier in meegenomen. Echter, hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat een groot aantal kinderboerderijen wordt beheerd door (een beperkte groep van) vrijwilligers en mede hierdoor mogelijk niet alle kinderboerderijen voldoende mankracht/mogelijkheden hebben om dit te realiseren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

Wie doet er mee met de CultuurExplosie? Meer info - Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info