College blijft zoeken naar mogelijkheden voor pauzewoningen

College Westland

College blijft zoeken naar mogelijkheden voor pauzewoningen

Westland 05.01.2018 - De fractie CDA Westland heeft ons in een op 12 oktober verzonden brief vragen gesteld over het tijdelijk gebruik van 'pauzewoningen' in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een explosie op de koopwoningmarkt is ontstaan, en dat deze nog even lijkt te duren. Aan de ene kant is het mooi om te zien dat de koopwoningmarkt weer terug komt op het niveau van 2008: er staan minder hypotheken onder water, en de doorstroming binnen de huizenmarkt komt zo goed op gang. Aan de andere kant zien we landelijk dat deze ontwikkeling ook leidt tot knelpunten.

Vooral in noodsituaties, bij scheiding en andere urgente huisvestingsvragen zijn mensen vaak aangewezen op sociale huur, particuliere huur of goedkope koop. Door de ontwikkelingen in de woningmarkt ontstaan echter de volgende gevolgen:

- Door de stijgende prijzen voor koopwoningen zijn er minder goedkope koopwoningen beschikbaar voor deze groep. 

-  Tijdens de crisis werden leegstaande koopwoningen uit noodzaak tijdelijk verhuurd (particulier). Dit aantal woningen neemt door de aantrekkende markt ook sterk af.

-  De aantrekkende economie en minder woningen onder water staan blijken ook nog eens te leiden tot meer scheidingen, doordat huizen een stuk voordeliger verkocht kunnen worden. 

Door deze ‘excessen’ lopen wachttijden op en zijn er minder woningen beschikbaar voor één en tweepersoonshuishoudens. Onze fractie krijgt geluiden binnen dat deze situatie ook gaande is in Westland. In enkele gemeentes in Nederland zijn er voor deze doelgroepen specifieke Pauzewoningen. In bijvoorbeeld Zwolle en Arnhem zijn er samen met particuliere initiatiefnemers waarbij woningen gelabeld kunnen worden als ‘pauzewoning’.

Via (vaak) tijdelijke huurcontracten hebben mensen in noodsituaties de kans om kort te settelen en op zoek te gaan naar de juiste koop- of huurwoning om de woningmarktcarrière voort te zetten. In Westland kennen we deze structuur (vrijwel) niet. Het zou waardevol zijn om een pilot te organiseren op een locatie met leegstaand vastgoed in Westland, waarna een zelfde concept uitgerold kan worden naar een nieuwbouwsituatie. Daarnaast meldt ook het nieuwe Regeerakkoord dat er meer betaalbare particuliere huurwoningen moeten komen, en reikt daarbij elementen aan die wij in eerdere vragen omtrent particuliere huur al hebben genoemd.

Gemiddelde huurverhoging in 2018 maximaal 2,4 procent

Dit brengt de CDA fractie tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college bekend met de gevolgen van de aantrekkende woningmarkt zoals hierboven is geschetst, en onderkent zij deze?

Antwoord 1
Wij zien dat de vraag toeneemt over de gehele linie. In tegenstelling tot afgelopen járen overstijgt de vraag ruimschoots het aanbod. Dit geldt voor zowel de koop- als de huurwoningmarkt. Het versnellen van nieuwbouw blijkt in de praktijk lastig te zijn o.a. door ruimtelijke procedures, onderhandelingen en thans ook de bouwcapaciteit bij bedrijven (voorbeeld de wachttijd voor heipalen).

In de sociale huurmarkt zien wij een toenemende wachtduur en het maatschappelijke effect van toenemende aantal echtscheidingen (toename aanvragen urgenties op dat vlak). Eén van de oorzaken van de toenemende wachtduur is het ontbreken van doorstroming.

Vraag 2
Wat zijn de ervaringen van het college in Westland wanneer het gaat om deze gevolgen?

Antwoord 2
Van belang is dat voldoende woningen worden gebouwd, hiervoor hebben wij tot 2030 kwantitatief voldoende geprogrammeerd om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de Structuurvisie. Aandachtspunt is nog wel voldoende woningen in het betaalbare segment (waaronder, naast sociaal segment, ook een deel in de vrije sector huur).

Vraag 3
Is het college het met ondergetekende eens dat het concept 'pauzewoningen’ in Westland een goede manier is om voor eigen behoefte (tijdelijke) woonoplossingen te kunnen bieden?

Antwoord 3
Het onderwerp “tijdelijke huisvesting” heeft onze aandacht. In de raadswerkgroep Wonen van 18 december j?. bent u geïnformeerd over de pilot “innovatieve huisvesting”. Het blijkt dat tijdelijke woningbouw niet exploitabel is. Wij zien wel urgentie in het realiseren van voldoende betaalbare (tijdelijke) woonvormen. Wij blijven daarom zoeken naar mogelijkheden hiervoor, waarbij woningen ook (middels tijdelijke huurcontracten) kunnen fungeren als “pauzewoning”.

Vraag 4

In het college bereid om (in navolging op de eerdere vragen omtrent particuliere huur):

a. Te onderzoeken wat de mogelijkheden omtrent pauzewoningen zijn in Westland?

b. Een pilotlocatie aan te wijzen en tijdelijk te labelen voor ‘pauzewoningen’ om ervaring op te doen? Zie antwoord a.

c. In gesprek te gaan van particuliere initiatiefnemers om te komen tot dit type woning, tijdens en na de pilot?

d. Dit onderwerp te betrekken bij de evaluatie van de woonvisie?

Antwoord 4
Zie beantwoording van vraag 3.

Wij zullen ons inzetten om de mogelijkheden die zich voordoen te benutten.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord. 

Spaanse gitarist Susan Santos in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Nederlands bekendste danser Timor Steffens komt naar het Westland Meer info - Popkoor Timeless presenteert de swingende show ‘24 uur Meer info - Groepsexpositie Mei Hofboerderij Wateringen Meer info - Aqua Movement voor ouderen op 26 april Meer info - Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Fotowedstrijd Kunst en Cultuur in Beeld in Maassluis Meer info - De Vereeniging geniet van een prachtige dag aan de Kagerplassen Meer info - Douanehuisje mei: “Texelgasten” Rodri Wolters en Peter Holman Meer info - Binnenkort peuteropvang bij alle basisscholen in Maassluis Meer info - Zangdienst in Hervormde kerk Poeldijk Meer info - Nationale herdenking op 4 mei in ‘s-Gravenzande Meer info - Nieuwe tentoonstelling in het Atlantikwall-museum Meer info - KNRM Ter Heijde zet de deuren van reddingstation open! Meer info - HVW organiseert 1e Verenigingsdag voor ALS Meer info - Voorjaarsconcert Fusica op 28 april Meer info - Ierse afperser herkend dankzij alerte chauffeur Meer info - Lotgenotenbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker en hun partners Meer info - Alumat Zeeman zoekt assistent productiemanager Meer info - Alumat Zeeman zoekt medewerker bedrijfsbureau Meer info - Dien nu uw aanvraag in voor een Klein Cultureel Initiatief! Meer info - Vrijdagavond 8 juni: GroenteSoiree in het Westlands Museum Meer info - Voorlezen met knutsel op 28 april Meer info - Sterkste man van Nederland op 12 mei Meer info - De Hoek in Zicht: Piet Heijstek over scheepsrampen Meer info