College erkent frictie vrijwilligerswerk door werklozen

College Westland

College erkent frictie vrijwilligerswerk door werklozen

Westland 04.04.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over de positie van het UWV inzake de inzet van vrijwilligers...

naar aanleiding van een krantenbericht in de Telegraaf op 3 maart, waarin gemeld is dat het UWV vrijwilligerswerk verbiedt aan uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering. Deze brief hebben zij op 3 maart 2014 ontvangen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat is de visie van het College over het standpunt van het UWV dat in feite erop neerkomt dat degenen die een UWV-uitkering genieten verboden wordt iedere vorm van vrijwilligerswerk te doen?

Antwoord

Vrijwilligerswerk is een goede opstap naar werk of laat mensen participeren in de samenleving. Dit is onze visie. Naar aanleiding van het krantenartikel hebben wij contact opgenomen met het UWV. Het UWV begrijpt de reacties, maar moet zich ook houden aan de regels die in de Werkloosheidswet zijn vastgelegd.

Op de site van het UWV zijn de regels te vinden waaraan vrijwilligerswerk moet voldoen. Deze regels zijn met het ministerie van Sociale Zaken opgesteld. Zie http://www.uwv.nl/Particulieren/themadossiers/vrijwilligerswerk/.

Bij iedere melding of verzoek tot vrijwilligerswerk wordt getoetst of het vrijwilligerswerk in overeenstemming is met de regels van SZW. Als het verzoek voldoet aan het bovenstaande en het staat betaald werk niet in de weg, wordt toestemming verleend.

Vraag 2

Is het College bereid om bij het UWV onder de aandacht te brengen dat dit contraproductief werkt en volstrekt niet in het belang is van de Westlandse samenleving? Immers vrijwilligerswerk kan een goede opstap zijn naar betaald werk.

Antwoord

Het College constateert met u dat de manier waarop invulling wordt gegeven aan vrijwilligerswerk binnen de Werkeloosheidswet geen gewenste ontwikkeling is. De Westlandse samenleving is immers steeds meer gebaat is bij de inzet van vrijwilligerswerk. Wij zullen een stevig signaal afgeven aan het kabinet over deze ongewenst ontwikkeling en tegenstelling binnen de uitvoering van de Sociale zekerheid.

Daarnaast deelt het UWV deelt onze visie en ziet vrijwilligerswerk ook als een goede opstap naar werk binnen in de uitvoering van de Werkloosheidswet. In het kader van de decentralisaties is intensivering van samenwerking met onze lokale en regionale ketenpartners van groot belang. Wij zijn dan ook met onze ketenpartners in gesprek om gezamenlijke belangen te benadrukken en waar mogelijk elkaar te versterken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Man komt om bij ongeval Poortugaal Meer info - Voorjaarsexpositie van Wilma, Juliana en Jan Joop in Hofboerderij verlengd Meer info - Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info