College geeft antwoord op vragen over groenvoorziening

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/06/2014 12:34

College geeft antwoord op vragen over groenvoorziening

Westland 12.06.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over de effecten van de bezuinigingen op het openbaar groen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

  1. Is het college met ons van mening, dat de effecten van de bezuiniging op het openbaar groen dit jaar zichtbaarder zijn dan in het voorgaande jaar?
  2. Zo ja, is het college dan met ons van mening dat voor het aangezicht en voor het leefbaarheid het goed zou zijn om het aantal maaibeurten nog dit begrotingsjaar te vermeerderen?
  3. Zo ja, kunt u zo spoedig mogelijk een voorstel doen aan de raad zodat inwoners de komende zomer kunnen genieten van het openbaar groen i.p.v. last ondervinden.

Antwoord

  1. Ja, de zachte winter en voorjaar hebben inderdaad grote invloed op het huidige maaibeeld gehad. Hierdoor zijn forse grashoogtes ontstaan wat onder meer heeft geleid tot veel grasmaaisel, dat als gevolg van bezuinigingsmaatregelen niet wordt geruimd.
  2. Ja, vermeerderen van het aantal maaibeurten en het ruimen van grasmaaisel zou ten goede komen aan het maaibeeld.
  3. De uitvoering van het maaien wordt conform de bezuinigingsafspraken in 2012 uitgevoerd. Wanneer de frequentie van het gazonmaaien overeenkomstig het maaibeleid van 2012 zou worden uitgevoerd, geeft dit een meerprijs van ca.€  150.000,--. Hiervoor is binnen de huidige beheerbudgetten geen financiële ruimte. De in de begroting verwerkte bezuiniging op die budgetten betreft € 2,5 mln. voor de jaren 2013 en 2014 en € 3 mln. voor de jaren 2015 en 2016 e.v.

Wij zijn van mening dat de noodzaak van de bezuiniging op het groenonderhoud, als onderdeel van een afgewogen pakket van bezuinigingsmaatregelen in de openbare ruimte, onverminderd aanwezig is. Tenzij er, in afwijking op de door uw raad vastgestelde begroting, financiële middelen voor dit onderdeel beschikbaar worden gesteld kiezen wij ervoor om het aantal maaibeurten nu niet op te voeren.

Los van vorenstaande wordt het maaibeleid, als onderdeel van het totale groenbeheer, opnieuw uitgewerkt binnen de nieuw te realiseren beheerplannen openbare ruimte. Daarbij zal onder meer ook aandacht zijn voor een natuurlijkere vorm van onderhoud. De nieuwe beheerplannen zullen in de eerste helft van 2015 ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info