College geeft antwoord op vragen over hondenpoep in Monster

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2013 18:48 - Gewijzigd op 20/12/2013 18:55

College geeft antwoord op vragen over hondenpoep in Monster

Monster 20.12.2013 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over Controle op ruimen van hondenpoep in Monster.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met GBW eens dat de Boa's de sleutel zijn in de aanpak c.q. handhaving bij het probleem van de hondenpoep.

Antwoord

De eigenaar/houder van de hond is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en is dit volgens de APV (art. 2.58) ook verplicht. De Boa’s moeten niet gezien worden als de sleutel om het hondenpoep probleem tegen te gaan. Ze zijn een maatregel die de gemeente kan inzetten in het kader van het hondenpoepbeleid. De Boa’s zijn op zichzelf staand geen oplossing voor het hondenpoepprobleem.

Vraag 2

Is het college bereid gehoor te geven aan de oproep van het bestuur van de molen om (extra) toezicht op het uitlaten van honden in de directe omgeving van de molen, maar ook andere gebieden.

Antwoord

De Boa’s werken risicogestuurd. Op basis van klachten en meldingen (meldpunt leefomgeving) worden de Boa’s ingezet. Het hondenpoepprobleem nemen de Boa’s dagelijks als aandachtspunt mee in de surveillance in alle kernen. In de periode van 29 november tot 12 december 2013 zijn er rondom het Molengebied op verschillende tijden 11 controles uitgevoerd. De Boa’s spreken hondenbezitters preventief aan. De Boa’s kunnen alleen handhavend optreden als ze iemand op heterdaad betrappen op het niet opruimen van de hondenpoep.

Vraag 3

Is het college bereid om bij de aansturing van de Boa's een soort gemeente breed project " ruim op die stront, het is jouw hond"  te starten juist op de uren dat het er toe doet, dus in vroege ochtend- en late avonduren?

Antwoord

Nee, dit is al de huidige werkwijze. De Boa’s surveilleren zowel tijdens hun dagelijkse surveillance als projectmatig op het niet opruimen van hondenpoep. De Boa’s surveilleren op tijden wanneer veel mensen hun hond uitlaten in vroege ochtend- en late avonduren. Ze doen dit zowel in uniformkleding als in burgerkleding.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info