College geeft antwoord verkeersituatie bij aanleg Maasdijkplein

B&W Westland

College geeft antwoord verkeersituatie bij aanleg Maasdijkplein

Maasdijk 02.06.2014 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft Het College vragen gesteld over de bereikbaarheid i.v.m. aanleg Maasdijkplein.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

De onmogelijkheid om vanuit de richting ’s-Gravenzande vanaf de Maasdijk de Pettendijk op te draaien is onlogisch en heeft onnodige verkeersdruk op de Maasdijk tot gevolg. Er lijkt voldoende ruimte te zijn om het mogelijk te maken ook rechtsaf de Pettendijk op te draaien. Is het College bereid om hierover met de Provincie over in gesprek te gaan om daarmee de verkeersdruk op de Maasdijk te verminderen?

Antwoord 1

Ja, met de provincie is over deze fasering gesproken. Deze fasering is nodig om de bouwkuip te maken om de bunker onder de bestaande rijbaan te kunnen slopen. Helaas is er onvoldoende ruimte om veilig rechtsaf te kunnen slaan. Als de rechtsaf mogelijkheid wordt opengesteld dan vormt het afslaande verkeer een groot risico voor kop-staart botsingen.

Vraag 2

Welke maatregelen denkt het College, al dan niet in overleg met de Provincie, te nemen ten aanzien van de veiligheid van fietsers en voetgangers bij het oversteken van de Maasdijk ter hoogte van het Blauwhek?

Antwoord 2

Op de Maasdijk zijn ongelijkvloerse fietskruisingen mogelijk. Er zijn twee onderdoorgangen, te weten bij Maasdijk en Honderdland. De aansluiting van Blauwhek bij de Oranjesluisweg heeft voortdurend de aandacht van de gemeente en provincie. Met de Provincie is afgesproken dat in zowel de ochtend-  als avondspits verkeersregelaars op dit punt aanwezig zijn. Daarnaast zijn er attentie verhogende borden aangebracht op de Oranjesluisweg. Sinds het afkoppelen van de Oranjesluisweg worden alle verkeersbewegingen gemonitord. Indien nodig zullen er aanvullende maatregelen ter hoogte van het Blauwhek worden getroffen.

Vraag 3

Om de op-/afritten van de Maasdijk vrij te houden zodat aangrenzende percelen enigszins bereikbaar blijven dienen minimaal witte kruizen op het wegdek te komen. Is het College bereid daarvoor te zorgen, al dan niet in overleg met de Provincie?

Antwoord 3

Er is een zeer terughoudend beleid in het aanbrengen van witte kruizen op de rijbaan vanwege de juridische status en beperkt effect. Het plaatsen van kruizen vindt nog wel eens plaats binnen opstelvakken voor verkeerslichten. Hiervan is in deze situatie geen sprake.

Vraag 4

De economische gevolgen van deze (tijdelijke) situatie voor bedrijven gevestigd direct aan het projectgebied dienen ons inziens tot een minimum beperkt te blijven, zeker voor de bedrijven die het vooral moeten hebben van passanten. Kan het College (samen met de Provincie) ervoor zorgen dat er op strategische plekken bewegwijzering komt die verwijst naar deze bedrijven? De eigenaren van deze bedrijven denken overigens graag met u mee!

Antwoord 4

De provincie heeft een zeer terughoudend beleid met het verwijzen naar bedrijven langs druk bereden wegen. Een aantal bedrijven heeft reeds contact gezocht met de provincie. In overleg met de betreffende bedrijven is gekeken naar oplossingen. Er zijn door de Provincie verwijzingen aangebracht en samen met de bedrijven wordt informatie over de bereikbaarheid gecommuniceerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info