College geeft antwoordt op verbreding Burgemeester Elsenweg

B&W Westland

College geeft antwoordt op verbreding Burgemeester Elsenweg

Naaldwijk 03.04.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College op 4 februari vragen gesteld over de verbreding van de N213 Middel Broekweg-Dijkweg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarom wordt afgeweken van de aanvankelijke wens van de bewoners om een transparant geluidsscherm te plaatsen?

Antwoord 1

Op 18 april 2013 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd door de provincie Zuid-Holland voor de bewoners van de Burgemeester Elsenweg, Burgemeester Elsenpark en Kranenburglaan te Naaldwijk. Tijdens deze bijeenkomst heeft de provincie de wensen van de bewoners geïnventariseerd. Deze wensen staan beschreven in het verslag dat is gemaakt van deze bijeenkomst. Er is slechts een kleine minderheid die een voorkeur heeft voor een transparant scherm tot aan de voet. De meningen van de bewoners lopen uiteen van volledig transparant, een groen dicht scherm en vanaf ooghoogte transparant tot een talud met een transparant scherm.

Toekomstige verkeersplannen in regio Westland (1)

Tijdens de inloopavond van 30 januari 2014 zijn er foto’s getoond van het huidige geluidscherm dat langs de Kruisbroekweg in Naaldwijk staat. Deze foto’s waren bedoeld om de denkrichting aan te geven over de mogelijke verdeling tussen dicht en transparant. Door een aantal bewoners werd dit geïnterpreteerd als een definitief ontwerp van het nieuwe geluidscherm. Middels een formulier hebben zij hun reactie kenbaar gemaakt.

Er is echter nog geen definitief ontwerp gemaakt voor het nieuwe geluidscherm. Over de verdeling tussen dicht en transparant is nog geen besluit genomen.

N.a.v. de ontvangen reacties van de inloopavond van 30 januari 2014, heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners die een reactie hadden ingeleverd. Deze bijeenkomst heeft op 6 maart 2014 plaatsgevonden.

Vervolgens is er in goed overleg met de aanwezigen door de provincie een voorstel gedaan m.b.t. het ontwerp. Het voorstel houdt in, dat vanaf de kruising met de Middel Broekweg tot aan de bestaande aarden wal een transparant scherm wordt geplaatst. Vanaf de aarden wal tot aan de Dijkweg wordt de verhouding 60 % niet transparant en 40% transparant.

De provincie Zuid-Holland heeft de intentie uitgesproken om, voor zo ver mogelijk, rekening te houden met de door de bewoners geuite wensen.  Verder wordt er de gelegenheid gegeven aan een afvaardiging van de bewoners, om de vergadering van de Welstandscommissie bij te wonen. Tijdens deze vergadering zal het ontwerp door de Welstandscommissie worden beoordeeld.

Vraag 2

Heeft de gemeente toegezegd dat een grotendeels transparant scherm zou worden aangebracht?

Antwoord 2

De verbreding van de N213 betreft een provinciaal project. De gemeente Westland speelt hierin een ondersteunende rol. Noch de provincie noch de gemeente heeft toegezegd dat er een grotendeels transparant scherm zou worden aangebracht.

Vraag 3

Is de gemeente het met de bewoners eens dat een ondoorzichtig scherm ten koste gaat van de veiligheid en ook van het levensgenot van de betreffende bewoners?

Antwoord 3

Indien er een ondoorzichtig scherm wordt geplaatst, achten we het niet aannemelijk dat het ten koste gaat van de veiligheid van de betreffende bewoners.

We kunnen ons echter wel voorstellen dat het levensgenot van de bewoners wordt aangetast indien er een volledig ondoorzichtig scherm zou worden geplaatst. Mogelijk kan dit een opgesloten gevoel geven voor omwonenden.

Vraag 4

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd en kan alsnog een transparant scherm worden geplaatst?

Antwoord 4

De planning is dat in het najaar 2014 met de reconstructie van de N213 wordt aangevangen. Wanneer het nieuwe geluidscherm geplaatst gaat worden is op dit moment nog niet bekend. In de uitvraag aan de aannemers worden eisen meegegeven. De aannemer zal vervolgens deze eisen in een planning zetten.

Ten aanzien van de transparantie zie beantwoording vraag 1.

Vraag 5

Er zouden technische bezwaren zijn tegen het plaatsen van een transparant scherm. Welke problemen zijn dat?

Antwoord 5

Er zijn geen technische bezwaren. Wel dient het scherm te worden voorzien van een betonnen voet en een aanrijbeveiliging. Deze constructieve onderdelen zijn niet transparant en beslaan een hoogte van circa 0,8 m. Daarboven kunnen transparante delen worden geplaatst.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info