College geeft voorkeur aan vuurwerkshows met de jaarwisseling

B&W Westland

College geeft voorkeur aan vuurwerkshows met de jaarwisseling

Westland 13.03.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft Het College vragen gesteld over de discussie of particulier vuurwerk verboden moet worden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag

Is het college het met de fractie van GBW eens dat de schade vrijwel geheel is toe te rekenen aan zeer zwaar illegaal vuurwerk?

Antwoord

Veel schade is toe te rekenen aan zwaar illegaal vuurwerk, echter ook met legaal vuurwerk is gemakkelijk schade aan te richten. Vast staat dat er veel zwaar illegaal vuurwerk in omloop is en dat de schades aan private en publieke eigendommen steeds hoger worden.

Vraag 2

Is het college het met GBW eens dat indien particulier vuurwerk verboden wordt, en alleen grootschalige vuurwerkshows zijn toegestaan, het evenzo aankomt op de handhaving bij illegaal afsteken van vuurwerk door particulieren.

Antwoord

In zekere zin wel, handhaving is van belang, maar anderszins gaat het vooral om een andere vuurwerktraditie.

Vraag 3

Indien ja, waarom kan diezelfde handhaving dan nu niet worden ingezet tegen het zeer zware illegale vuurwerk dat nu veelal wordt geïmporteerd uit het buitenland.

Antwoord

In Nederland is veel zwaar (illegaal) vuurwerk in omloop. Dit vuurwerk is in de omliggende  landen en via internet gemakkelijk te verkrijgen en voldoet niet aan de Nederlandse eisen voor consumentenvuurwerk.

Er wordt door politie capaciteit ingezet om illegaal vuurwerk op te sporen. Er worden goede resultaten mee geboekt maar er zal ook in Europees verband een verbod dienen te komen.

In de evaluaties van de afgelopen jaarwisselingen hebben wij aangegeven de discussie over het voortbestaan van de huidige vuurwerktraditie nadrukkelijk te blijven volgen. Wij zijn een voorstander van een door de rijksoverheid wettelijk geregeld vuurwerkverbod voor particulieren, met daaraan gekoppeld centraal georganiseerde vuurwerkshows. Tevens zijn wij voorstander van een Europees verbod op zwaar vuurwerk.

Tot slot delen wij u mee dat deze brief zal worden betrokken bij de evaluatie van de jaarwisseling in de commissie bestuur van 21 mei 2014.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info