College voor behoud van nachtapotheek

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/01/2014 16:38

College voor behoud van nachtapotheek

Naaldwijk 09.01.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over het behoud van de nachtapotheek voor spoedgevallen.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag

Deelt u onze mening dat een nachtapotheek een basisvoorziening in de gezondheidszorg is?

Antwoord

Wij vinden het onwenselijk als de nachtapotheek uit Westland verdwijnt. Bovendien vinden wij deze ontwikkeling niet passen in de lijn van langdurig zelfstandig thuis wonen. Wij maken ons dan ook oprecht zorgen. Volgens de apotheek hanteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg als richtlijn voor bereikbaarheid van een nachtapotheek dat deze binnen 45 min. met de auto bereikbaar moet zijn. Na navraag heeft de Inspectie aangegeven ernaar te streven binnen vier weken te zeggen of zij deze richtlijn al dan niet gebruikt. Als deze richtlijn wordt gehanteerd, wordt hieraan met beschikbare nachtapotheken in Delft en Den Haag voldaan.

Vraag

Is het college het met GemeenteBelang Westland eens dat een dergelijke voorziening ten alle tijden beschikbaar moet blijven in Westland?

Antwoord

Het college acht het wenselijk dat de nachtapotheek behouden blijft, maar heeft daar geen zeggenschap over. De nachtapotheek valt onder de zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar is de partij die de nachtapotheek financiert.

Vraag

Indien ja, wil het college aan de Westlandse apothekers deze mening over brengen en hierover met de apothekers in gesprek gaan?

Antwoord

De apothekers hebben ons toegezegd om in overleg met DSW, de huisartsenpost, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en omliggende nachtapotheken te komen tot afspraken, waarbij de volksgezondheid en veiligheid van de patiënten in Westland zijn gewaarborgd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info