College voor lespakket vluchtingen bij middelbare scholen

College Westland

College voor lespakket vluchtingen bij middelbare scholen

Westland 06.01.2017 - De fractie van PvdA Westland heeft in november collegevragen gesteld over het lespakket ‘Vluchtelingen in beeld’ voor middelbare scholen.

Het Rode Kruis en het Humanity House hebben dit gratis lespakket ontwikkeld. In het nieuwe online lespakket Vluchteling in beeld staan de persoonlijke verhalen van vluchtelingen centraal.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen als volgt.

Westland Verstandig; Steeds meer Westlandse wethouders klussen bij

Vraag 1

Is de wethouder met PvdA Westland van mening dat kennis van en begrip voor het verleden van vluchtelingen kan bijdragen aan een succesvolle integratie van onder andere statushouders en hun kinderen ?

Antwoord 1

Wij delen uw mening.

Vraag 2

Is de wethouder bereid om scholen in Westland aan te moedigen dit lespakket in hun onderwijsaanbod op te nemen ?

Antwoord 2

Wij zullen de ISW en Lentiz scholen vragen om serieus naar het lespakket te kijken en te overwegen om het in het vmbo, havo en vwo lesaanbod op te nemen.

Vraag 3

Op welke wijze en welke scholen ?

Antwoord 3

Wij gaan dit onderwerp agenderen voor het eerstvolgend overleg met de Westlandse schoolbesturen op 1 februari aanstaande.

Vraag 4

Wanneer kunnen wij op dit punt actie van de gemeente verwachten?

Antwoord 4

Voor het antwoord verwijzen wij u naar vraag 3. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info