College voor Open Spending in financiënbeleid

B&W Westland

College voor Open Spending in financiënbeleid

Westland 08.02.2014 - De fractie D66 Westland heeft B&W vragen gesteld over Meer openheid over gemeentefinanciën.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

*   Deelt het college de mening van D66 dat Open Spending de gemeentefinanciën inzichtelijker maakt voor de inwoners van onze gemeente en daarmee een bijdrage kan leveren aan de openbare verantwoording van financieel beleid?

Antwoord

*   Wij zijn van mening dat Open Spending de gemeentefinanciën inzichtelijker kan maken en gecombineerd met een goede verantwoording en een verklarende uitleg bij de cijfers een bijdrage kan leveren aan de openbare verantwoording van financieel beleid. De cijfers alleen hebben vaak minder zeggingskracht en toegevoegde waarde voor de burger.

     Daarnaast kan ook een inzichtelijke en transparante begroting bijdragen aan meer financieel inzicht. Op dit gebied menen wij dat, met de doorontwikkeling van de programmabegroting die in samenspraak met u is vormgegeven, een stap in de goede richting is gezet.

Vraag 2

*   Is het college bereid – voor zover mogelijk ook met terugwerkende kracht – de iv3-gegevens die ieder kwartaal aan het CBS worden verstrekt ook via de “open data”-website publiekelijk beschikbaar te maken?

Antwoord

*   Alle gemeenten zijn verplicht informatie aan het CBS te verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Het CBS publiceert deze door de gemeenten verstrekte iv3-gegevens in Statline, de internet-databank van het CBS. Voor burgers is deze informatie echter moeilijk bereikbaar. Overigens is ook het CBS bezig met het ontsluiten van datasets in het kader van Open Data (zie hiervoor http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/open-data/default.htm). Gegevens zijn dan niet alleen beschikbaar, maar ook te bewerken.

     Wij zijn bereid om met ingang van 2014 de iv3-gegevens ieder kwartaal als .csv bestand aan te melden bij het landelijk register Open data https://data.overheid.nl/data   

Vraag 3

*   Is het college bereid te onderzoeken op “Open Spending” op grotere schaal en detailniveau kan worden toegepast voor onze gemeentelijke financiën?

Antwoord

*   Wij steunen initiatieven om financiële gegevens van Westland voor een ieder door middel van open data toegankelijk te maken. Wij zijn ook benieuwd of het project Open Data van het CBS in een behoefte voorziet. Wel vinden wij dat begroting en jaarrekening dé instrumenten blijven om de gemeentelijke financiën inzichtelijk te maken. Wij zetten dus vooral in op de toegankelijkheid van deze instrumenten.

In de doorontwikkeling zijn hierin slagen gemaakt. Het vervolg richt zich op verdere digitalisering. In 2014 willen wij starten met het ontwikkelen van een eigen applicatie waarmee de programmabegroting uiteindelijk digitaal aan de burgers kan worden aangeboden. Wij verwachten dat Open Spending gezien de geschetste ontwikkelingen bij het CBS en de gemeentelijke programmabegroting vooralsnog geen extra meerwaarde gaat bieden.

Het lijkt ons echter raadzaam dat deze ontwikkelingen na de gemeenteraads-verkiezingen verder worden gevolgd en naar inzicht van het nieuwe college worden opgepakt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info