Collegeopdrachten voor Deloitte niet Europees aanbesteed

Westland Verstandig

Collegeopdrachten voor Deloitte niet Europees aanbesteed

Westland 24.09.2015 - Inmiddels heeft de fractie van Westland Verstandig circa 15 keer gevraagd naar de opdrachten

die aan de raadsaccountant gegeven zijn vanaf 2010 tot en met 2015. Daar 2009 de aanvang van het contract is, lijkt het goed dat ook 2009 alsnog verstrekt gaat worden. Hetzelfde geldt voor 2015. Welke opdrachten heeft het College in die tijdsperioden aan Deloitte gegeven?

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat het College plotsklaps geen opdrachten meer geeft in met name de tweede helft van 2014. Blijkbaar zijn die niet meer financieel vertaald omdat Deloitte dat niet meer wenste. Opheldering dient wel te komen welke opdrachten Deloitte in 2014 heeft ontvangen van het College. Ook daarvan gaarne de opgave.

Uit de wel ontvangen gegevens blijkt niet of dit alles is en of er hiernaast niet nog meer opdrachten aan Deloitte gegeven zijn die onder de “natuurlijke adviesfunctie” van Deloitte vielen. Ook daarvan wil mijn fractie opgave.

Tenslotte heeft het College, en dus de gemeente, ten onrechte niet Europees aanbesteed. Destijds is een contract aangegaan voor drie jaren, hetgeen door de Raad ieder jaar verlengd is. Dat is waarschijnlijk al Europees aanbestedingsplichtig. In ieder geval zijn Europees aanbestedingsplichtig de opdrachten die het College dan vervolgens geeft en welke opdrachten in ieder geval ver boven de € 200.000,-- per jaar beliepen. Uitgezocht dient te worden of hier een regelgeving overtreden is en wat de gevolgen daarvan zijn en in hoeverre Deloitte daarvoor verder aangesproken kan worden.

Het vorenstaande leidt tot de volgende vragen:

-        Is het College bereid om de opdrachten en de financiële weerslag daarvan over 2009 aan de Raad toe te zenden in dezelfde zin als ook 2010 tot en met 2014 heeft plaatsgevonden?

-        Welke opdrachten zijn gegeven in 2014 aan Deloitte? Hetzelfde geldt voor 2015;

-        Wordt een en ander door Deloitte in het verslag van bevindingen compleet weergegeven?

-                  Waarom is 2014 veel lager dan de jaren daarvoor?

-        Zijn de overzichten compleet en zijn naast de opdrachten zoals deze in de overzichten vermeld worden ook aan het College adviezen gegeven en door het College opdrachten verstrekt die zijn afgewikkeld in het kader van “de natuurlijke adviesfunctie” van Deloitte?

-        Waarom heeft het College deze niet op de voet van artikel 6 van de Controleverordening vooraf gemeld aan de Raad?

-        Is het College het met de fractie eens dat een jaarlijkse verlenging van een contract van drie jaren zonder dat in dat contract een verlengingsmogelijkheid staat, aanbestedingsplichtig ingevolge de Europese regels is?

-        Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat opdrachten van het College tot een gezamenlijk bedrag van meer dan € 200.000,-- per jaar –de daadwerkelijke bestedingsbedragen liggen natuurlijk aanmerkelijk hoger- ook gebonden zijn aan de Europese aanbestedingsregels? Zo neen waarom is het College dat van oordeel en zo ja waarom zijn die procedureregels niet in acht genomen? Wat zijn de gevolgen dan en welke actie onderneemt het College tegen Deloitte die natuurlijk ook in het kader van de controle dit had moeten constateren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

 

 

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info