Collegevragen inzake handelwijze van het Westlands Bestuur.

Westland Verstandig

Collegevragen inzake handelwijze van het Westlands Bestuur.

Westland 18.05.2016 - De afgelopen dagen is de Westland Verstandig fractie diverse malen door boze Westlanders benaderd over de handelwijze

van het Westlandse bestuur. Zo is op Twitter verschenen bijgaande foto met zes ambtenaren van de gemeente en vier bestuurders/vertegenwoordigers van Volker Wessels.

Van der Tak twittert: “Dit topteam legt basis voor unieke 25 jr DBFMO Magnificent Cooperation tbv gemeentehuis”. Het betrof blijkbaar een door de financier van het hele project opgezette nominatie voor een prijs die pas is ingevoerd en waarvoor Westland genomineerd was. Een reis naar Engeland van wethouder Meijer en burgemeester Van der Tak en vier ambtenaren, vergezeld van vier personen van Volker Wessels. Ongetwijfeld zullen zij aan een Golden Table hebben plaatsgenomen die 4.000 pond moest kosten. Helaas werd geen prijs behaald.

Aan dit protserig gebeuren hebben vele Westlanders zich geërgerd. Er is nog helemaal niets, zelfs de eerste paal moet er nog komen, en de burgemeester loopt al vooruit op 25 jaar succes van de bouw van twee gemeentehuizen die veel te duur zijn.  Daarvoor wordt een constructie gebruikt die absoluut niet bedoeld en ook niet geschikt is voor dit soort simpele gebouwen en voorts die de Westlandse burgers per maand € 200.000,-- meer gaan kosten dan in de huidige situatie, inclusief zelfs enige renovatie van gemeentehuizen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Wie heeft de reis bekostigd naar en van Engeland van de zes vertegenwoordigers van de gemeente?

-        Getafeld en bijeengekomen is in Londen met de Volker Wessels-delegatie. Wie heeft daar de Gouden Tafel of welke tafel dan ook bekostigd? Wie heeft de verblijfskosten in brede zin van de Westlandse delegatie betaald?

-        Is het verstandig en zinvol om te twitteren zoals de burgemeester deed en doet, inclusief een foto van het gezelschap en inclusief allerlei teksten die, terwijl de uitvoering van het project nog moet starten, als hoogst zinloos en amateuristisch moeten worden gekwalificeerd?

-        Wethouder Meijer heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat de totale heen- en terugreis van de Westlandse delegatie € 5.000,-- zou kosten. Op welk budget is dat geboekt? Daarin kunnen niet de kosten van het verblijf in één van de duurste hotels van Londen worden gebracht daar alleen dat verblijf daar duurder was dan de € 5.000,-- opgevoerde euro’s.

-        Acht het College het verstandig om dit soort onkosten te maken, terwijl er voor burgers op het gebied van de zorg vaak geen geld is?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info