Collegevragen inzake leegstand winkelgebieden

CDA Westland

Collegevragen inzake leegstand winkelgebieden

Westland 13.11.2017 - Recent is de CDA fractie benaderd door MKB Westland en winkeliers over de (soms jarenlange) leegstand in winkelgebieden.

De centramanager van MKB Westland heeft als belangrijke opdracht om de gesprekken hierover te voeren met de pandeigenaren. Het hebben van een leegstandverordening zou een steun in de rug kunnen betekenen bij het voeren van deze gesprekken. In het rapport ‘Van ontruimen naar inruimen” van RIGO Research en Advies (2015) wordt deze meerwaarde nadrukkelijk genoemd. Verschillende gemeentes (Den Haag, Rotterdam, Schiedam, Oldambt, Tilburg) hebben reeds een leegstandverordening. Maassluis is in een vergevorderd stadium.

Een dergelijke verordening biedt de mogelijkheid om na gesprekken met de eigenaar tot een bepaalde mate van dwang over te gaan om de ruimte tegen een passender huur aan te laten bieden.

Op vragen van VVD Westland (6 februari 2017) en CDA Westland (21 februari 2017) heeft het college geantwoord dat dit onderwerp vooral “aan de markt is”. De gemeente zou zich willen beperken tot het “ruimtelijke ordeningsinstrumentarium”. CDA Westland vraagt zich af of hardnekkige leegstand niet om méér vraagt, om zo als gemeente in samenwerking met MKB Westland een strakkere regie te kunnen voeren.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de mogelijkheid van een leegstandverordening?

2. Ziet het college de leegstandverordening als een geëigend, laatste middel om het gesprek over langdurige leegstand met de eigenaren te voeren?

3. Is het college bereid te komen tot de invoering van een leegstandverordening?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens CDA Westland,

Piet Vreugdenhil

 

Training “Nee, dat accepteer ik niet van je!” Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info