Collegevragen inzake ontwikkeling centrumplan Honselersdijk.

Westland Verstandig

Collegevragen inzake ontwikkeling centrumplan Honselersdijk.

Honselersdijk 19.09.2016 - Op 8 augustus jl. heeft AH Koornneef een belangrijke aankondiging gedaan. In dit bericht wordt op het einde

het volgende gesteld:

“De verkoop van Albert Heijn Koornneef heeft geen invloed op de planontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling. Het verandert dus niets aan de bouw van een supermarkt in Kwintsheul, het bouwplan de Rentmeester in Naaldwijk en alle overige ontwikkelingen.”

De concreet genoemde plannen in Kwintsheul en Naaldwijk betreffen plannen van de Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling zelf en gaan n.a.v. een op 25 augustus jl. verschenen nieuwsbericht leiden tot Jumbo (XL) supermarkt.

Op het einde staat “en alle overige ontwikkelingen”. Deze worden verder niet concreet toegelicht, een mogelijke interpretatie is dat het alleen de ontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling betreft, maar die worden door de voorgenomen verkoopovereenkomst van het filiaal in Honselersdijk natuurlijk qua scope gewijzigd als het om de uitwerking van het centrumplan Honselersdijk gaat.

Tot op heden blijft onduidelijk welke ontwikkelingen hiermee bedoeld worden en in het bijzonder wat het voor het centrumplan Honselersdijk betekent. Westland Verstandig staat positief tegenover het Centrumplan Honselersdijk, mede ook omdat het door betrokken partijen samen is opgesteld, in goede samenwerking met winkeliers en inwoners in Honselersdijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.    -  Kan het College aangeven welke ontwikkelingen bedoeld (zouden kunnen) zijn met de zinssnede “en alle overige ontwikkelingen”?

2.     - Heeft het College informatie over de consequenties van de voorgenomen verkoopovereenkomst die op 13 november a.s. gepland staat inzake het filiaal in Honselersdijk? Betreft de overdracht naast het filiaal ook de (tijdelijke) parkeerruimte van de supermarkt aan beide zijden van de Dijkstraat? Het gaat om de voorgenomen plannen en de gevolgen voor de inhoud van het centrumplan (ook aan overzijde Dijkstraat, de 2 tijdelijke parkeerplaatsen, plan Endeldijk 3), doorlooptijd, financiering, overname rechten en plichten qua eigendom en (commercieel) gebruik, etc.

3.     - De uitwerking van het centrumplan, onderdeel van het door de Raad vastgestelde Bestemmingsplan, zal –mits het doorgaat in ongewijzigde vorm- dus deels of helemaal voor wat betreft het aandeel van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling overgaan naar een nieuwe eigenaar.

- Wie staat straks opgesteld voor welk deel van dat centrumplan in Honselersdijk, een samenwerking tussen gemeente Westland, de basisschool Hoeksteen (PCPOW), de gefuseerde kerken en Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling, nu Albert Hein in ieder geval het filiaal over gaat nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens de fractie Westland Verstandig

Leo Geubbels

Plv. Fractievoorzitter

 


 
Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Westlandse halve marathon aanstaande zaterdag Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Naaldwijks wandelevenement op zaterdag 24 maart Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Concert Machutuskerk op 24 maart Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Rennen voor een medaille en een ijsje! Meer info - Harp, viool, cello en piano in OCK Classique vrijdag 23 maart! Meer info - Boekenweek thema Natuur Meer info