Collegevragen inzake ontwikkeling centrumplan Honselersdijk.

Westland Verstandig

Collegevragen inzake ontwikkeling centrumplan Honselersdijk.

Honselersdijk 19.09.2016 - Op 8 augustus jl. heeft AH Koornneef een belangrijke aankondiging gedaan. In dit bericht wordt op het einde

het volgende gesteld:

“De verkoop van Albert Heijn Koornneef heeft geen invloed op de planontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling. Het verandert dus niets aan de bouw van een supermarkt in Kwintsheul, het bouwplan de Rentmeester in Naaldwijk en alle overige ontwikkelingen.”

De concreet genoemde plannen in Kwintsheul en Naaldwijk betreffen plannen van de Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling zelf en gaan n.a.v. een op 25 augustus jl. verschenen nieuwsbericht leiden tot Jumbo (XL) supermarkt.

Op het einde staat “en alle overige ontwikkelingen”. Deze worden verder niet concreet toegelicht, een mogelijke interpretatie is dat het alleen de ontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling betreft, maar die worden door de voorgenomen verkoopovereenkomst van het filiaal in Honselersdijk natuurlijk qua scope gewijzigd als het om de uitwerking van het centrumplan Honselersdijk gaat.

Tot op heden blijft onduidelijk welke ontwikkelingen hiermee bedoeld worden en in het bijzonder wat het voor het centrumplan Honselersdijk betekent. Westland Verstandig staat positief tegenover het Centrumplan Honselersdijk, mede ook omdat het door betrokken partijen samen is opgesteld, in goede samenwerking met winkeliers en inwoners in Honselersdijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.    -  Kan het College aangeven welke ontwikkelingen bedoeld (zouden kunnen) zijn met de zinssnede “en alle overige ontwikkelingen”?

2.     - Heeft het College informatie over de consequenties van de voorgenomen verkoopovereenkomst die op 13 november a.s. gepland staat inzake het filiaal in Honselersdijk? Betreft de overdracht naast het filiaal ook de (tijdelijke) parkeerruimte van de supermarkt aan beide zijden van de Dijkstraat? Het gaat om de voorgenomen plannen en de gevolgen voor de inhoud van het centrumplan (ook aan overzijde Dijkstraat, de 2 tijdelijke parkeerplaatsen, plan Endeldijk 3), doorlooptijd, financiering, overname rechten en plichten qua eigendom en (commercieel) gebruik, etc.

3.     - De uitwerking van het centrumplan, onderdeel van het door de Raad vastgestelde Bestemmingsplan, zal –mits het doorgaat in ongewijzigde vorm- dus deels of helemaal voor wat betreft het aandeel van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling overgaan naar een nieuwe eigenaar.

- Wie staat straks opgesteld voor welk deel van dat centrumplan in Honselersdijk, een samenwerking tussen gemeente Westland, de basisschool Hoeksteen (PCPOW), de gefuseerde kerken en Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling, nu Albert Hein in ieder geval het filiaal over gaat nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens de fractie Westland Verstandig

Leo Geubbels

Plv. Fractievoorzitter

 


 
Kerstconcert bij kaarslicht Meer info - Cursus Tekenen naar de natuur Meer info - Kerstsamenzang met Hofzangertjes,New Sound Singers en leerlingenorkest Honsels Harmonie Meer info - Schrijf- en Leescafé geopend in het Douanehuisje Meer info - Rotary Vlaardingen in actie voor alleenstaanden op 18 december Meer info - Festival of Lessons and Carols’op 17 decmber Meer info - Workshop Kerststuk 19 december 2017 Meer info - Kerstconcert De Woerdblok - Naaldwijk Meer info - Kerstmeeting 2017 op tweede kerstdag Meer info - Jaarwisseling 2017-2018 in Midden-Delfland! Meer info - Westlandse kinderopvang in actie voor Stichting Babyspullen Meer info - Kom in de Kas 2018 in Honselersdijk. Meer info - Oliebollenverkoop door Westlandse scoutings Meer info - De Nieuwe Rank op Kerstmarkt 2017 Meer info - Westlandse Kampioenschappen zaalvoetbal 2017 Meer info - Kerstconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Optreden Koor Manna Careyn Woerdblok op 20 december Meer info - Move to Catch zoekt; Regelend, communicerend, commercieel administratief medewerker Meer info - Koffieconcert in de Hofboerderij 17 december Meer info - Informatiebijeenkomst vervanging kademuur De Wip Meer info - Vrachtwagen gekanteld op bouwterrein Meer info - The Vape Store zoekt Full- of part-time E-sigaret specialist (m/v) Meer info - Vooraankondiging: Nieuwjaarsduik Westland op 1 januari 2018! Meer info - Kerstconcert Tiener- en Kinderkoor Eigenwijs in Lambertuskerkje Meer info - Kerstinzamelingsactie in de Heenweg Meer info