Collegevragen inzake ontwikkeling centrumplan Honselersdijk.

Westland Verstandig

Collegevragen inzake ontwikkeling centrumplan Honselersdijk.

Honselersdijk 19.09.2016 - Op 8 augustus jl. heeft AH Koornneef een belangrijke aankondiging gedaan. In dit bericht wordt op het einde

het volgende gesteld:

“De verkoop van Albert Heijn Koornneef heeft geen invloed op de planontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling. Het verandert dus niets aan de bouw van een supermarkt in Kwintsheul, het bouwplan de Rentmeester in Naaldwijk en alle overige ontwikkelingen.”

De concreet genoemde plannen in Kwintsheul en Naaldwijk betreffen plannen van de Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling zelf en gaan n.a.v. een op 25 augustus jl. verschenen nieuwsbericht leiden tot Jumbo (XL) supermarkt.

Op het einde staat “en alle overige ontwikkelingen”. Deze worden verder niet concreet toegelicht, een mogelijke interpretatie is dat het alleen de ontwikkelingen van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling betreft, maar die worden door de voorgenomen verkoopovereenkomst van het filiaal in Honselersdijk natuurlijk qua scope gewijzigd als het om de uitwerking van het centrumplan Honselersdijk gaat.

Tot op heden blijft onduidelijk welke ontwikkelingen hiermee bedoeld worden en in het bijzonder wat het voor het centrumplan Honselersdijk betekent. Westland Verstandig staat positief tegenover het Centrumplan Honselersdijk, mede ook omdat het door betrokken partijen samen is opgesteld, in goede samenwerking met winkeliers en inwoners in Honselersdijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.    -  Kan het College aangeven welke ontwikkelingen bedoeld (zouden kunnen) zijn met de zinssnede “en alle overige ontwikkelingen”?

2.     - Heeft het College informatie over de consequenties van de voorgenomen verkoopovereenkomst die op 13 november a.s. gepland staat inzake het filiaal in Honselersdijk? Betreft de overdracht naast het filiaal ook de (tijdelijke) parkeerruimte van de supermarkt aan beide zijden van de Dijkstraat? Het gaat om de voorgenomen plannen en de gevolgen voor de inhoud van het centrumplan (ook aan overzijde Dijkstraat, de 2 tijdelijke parkeerplaatsen, plan Endeldijk 3), doorlooptijd, financiering, overname rechten en plichten qua eigendom en (commercieel) gebruik, etc.

3.     - De uitwerking van het centrumplan, onderdeel van het door de Raad vastgestelde Bestemmingsplan, zal –mits het doorgaat in ongewijzigde vorm- dus deels of helemaal voor wat betreft het aandeel van Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling overgaan naar een nieuwe eigenaar.

- Wie staat straks opgesteld voor welk deel van dat centrumplan in Honselersdijk, een samenwerking tussen gemeente Westland, de basisschool Hoeksteen (PCPOW), de gefuseerde kerken en Koornneef Vastgoed & Ontwikkeling, nu Albert Hein in ieder geval het filiaal over gaat nemen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens de fractie Westland Verstandig

Leo Geubbels

Plv. Fractievoorzitter

 


 
Feestavond Showband GLAZ Meer info - Douanehuisje oktober: Ingrid van den Oord en Hanneke Piederiet Meer info - Bibberen in de Bieb – Kinderboekenweek 2017 Meer info - Bijeenkomsten Sociaal OndernemersLab 25 september en 4 oktober Meer info - Burendag 2017 voor omwonenden van De Kiem Meer info - Najaarsconcert Christelijk Residentie Mannenkoor Meer info - Allround Chauffeurs (fulltime) Meer info - Veiligheidskundige Meer info - Bedrijfsleider Garage (fulltime) Meer info - Lezingen voor ouderen over \'Veilig op internet\' tijdens open dag Meer info - Facilitair Medewerker Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime). Meer info - Monteur bedrijfswagens Meer info - Nature\'s Pride zoekt Business Controller Meer info - Kraan- en Shovelmachinist (fulltime) Meer info - Verkoop medewerker binnendienst Meer info - Bezoek Westland ontvangt internationale Food & Travel bloggers Meer info - Workshop Mindfulness in Bibliotheek ’s-Gravenzande Meer info - Bijrijders (fulltime) Meer info - Op weg naar de 1e Westland Proms…….. Meer info - Wandelen, rollen of steppen voor Avavieren Meer info - Rondvraag inzake hekken Kwintsheul, hoek Vorkotterstraat/Kerkstraat Meer info - Historisch café met rondje Plein Meer info - Accountmanager Meer info - Grote najaars rommelmarkt bij Aquariumvereniging De Siervis Maassluis Meer info