Collegevragen inzake sloop/nieuwbouw bij oude politiebureau

Westland Verstandig

Collegevragen inzake sloop/nieuwbouw bij oude politiebureau

Naaldwijk 13.11.2017 - Van diverse zijden krijgt de Westland Verstandig fractie berichten binnen van inwoners van Naaldwijk die ofwel van oordeel zijn dat de voortgang

van het 55+-project daar waar het voormalige politiebureau en de brandweerkazerne staat, niet genoeg vooruitgaat, alswel van buren die weer vinden dat de brandweerkazerne niet daar tijdelijk moet terugkeren.

Nader onderzoek leert dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat een en ander van de grond gaat komen en de vraag is inmiddels legitiem of het nou wel zo’n goed idee is om de brandweerkazerne tijdelijk weer op dezelfde locatie te gaan neerzetten.

Inmiddels is er toch een nieuwe werkelijkheid en ziet het ernaar uit dat het huidige politiebureau ofwel te groot is voor de huidige bezetting ofwel dat daar op niet al te ingrijpende wijze een brandweerkazerne kan worden bijgebouwd. Een brandweerkazerne aan een grotere uitvalsweg is ook te verkiezen boven vestiging in een woonwijk waar nog enige tijd gereden moet worden voordat men op een grotere toegangsweg komt. Op zich zou vestiging bij het huidige politiebureau op zeer korte termijn gerealiseerd kunnen worden, zodat het 55+-project eindelijk doorgang kan vinden en ook de omwonenden tevreden zijn.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het College bereid om te bezien of op zeer korte termijn de herhuisvesting van de brandweer ook op de locatie aan de Vierschaar mogelijk is en of daar eventueel een deel van het nu toch al leegstaande politiebureau, wat in ieder geval veel te groot is volgens de laatste berichten, in de behoefte van de brandweer kan voorzien?

- Is het College bereid om te bezien wat het kostenplaatje zal zijn, ervan uitgaande dat dan waarschijnlijk op de huidige locatie aan de ’s-Gravenzandseweg meer woningen gerealiseerd kunnen worden dan wel meer groen kan worden tot stand gebracht, zodat de leefomgeving verfraaid kan worden?

- Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een brandweerkazerne niet op de huidige plek gehandhaafd moet blijven, maar veeleer aan de rand van woongebieden moet komen te staan en liefst bij een uitvalsweg?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info