Collegevragen inzake verkeerssituatie Kampschoerstraat Monster

Westland Verstandig

Collegevragen inzake verkeerssituatie Kampschoerstraat Monster

Monster 10.08.2017 - De Westland Verstandig fractie wordt benaderd door bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster

die steeds meer last hebben van het doorgaande verkeer. Al vanaf 1993 is men doende om de verkeerssituatie in de kern van Monster verbeterd te krijgen en dat geldt dan zowel voor bewoners van de Burgemeester Kampschöerstraat, Molenstraat en Hortensiastraat. Diverse pogingen richting de gemeente om de algehele verkeerssituatie in Monster aan te pakken hebben tot nog toe geen enkel resultaat gehad.

De hiervoor genoemde straten worden thans te zwaar belast door het verkeer. In plaats van een oplossing te bedenken, worden steeds nieuwe woonwijken op de hiervoor genoemde wegen aangesloten. Weliswaar wordt de rotonde op de kruising Zwartendijk / Emmastraat op dit moment voorbereid, maar de bewoners wijzen erop dat zij tot hun teleurstelling hebben moeten constateren dat die aanleg die dit jaar zou gaan plaatsvinden, weer wordt uitgesteld omdat het College niet op tijd de voorbereidingen heeft afgerond. Overigens is het saillant te constateren dat de rotonde Molenweg / Zwartendijk / Emmastraat al ooit in 1997 zou worden gerealiseerd door de toenmalige gemeente Monster.


Foto Googlemaps

Reeds in 2003 is vastgesteld middels een onderzoek dat door de Burgemeester Kampschöerstraat toen al 5.000 auto’s per dag reden en 340 vrachtwagens. De situatie is inmiddels natuurlijk alleen maar erger geworden, zeker daar de gemeente in 2004 de woonwijk Grote Geest via de Burgemeester Kampschöerstraat heeft ontsloten. Vrachtwagens rijden op nog geen 8 meter van de gevels van de woningen en dat geeft overlast.

Geconstateerd wordt voorts dat nieuwe wijken, zoals onze fractie al eerder heeft vastgesteld, niet deugdelijk ontsloten worden en daardoor lopen we vast op de bestaande wegen. Onze fractie meent dat op korte termijn actie moet worden ondernomen en dat niet gewacht moet worden op het nieuwe Verkeerscirculatieplan zoals het College andere soortgelijke kwesties vooralsnog afdoet. Een dergelijk plan zal vooralsnog er niet komen en de situatie vraagt om een dringende oplossing. Er zijn mogelijkheden om de verkeerscirculatie in Monster anders te laten verlopen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-       Is het College het met de fractie eens dat er te veel verkeer door de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster gaat en dat die weg niet bestemd is voor het vele verkeer wat thans gebruik moet maken van die weg?

-       Is het College bereid om eventueel in een raadswerkgroep te bespreken op welke wijze in Monster een betere verkeerscirculatie kan plaatsvinden, waarbij minder overlast wordt veroorzaakt? Die mogelijkheden zijn er.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

 

70- jarig jubileumshow Meer info - Popkoor Ruby tijdens Midden Delfland Dagen Meer info - Excursie Poelzone op 26 mei Meer info - SBO De Diamant verrast met survivalsportdag Meer info - Historisch café VIOS Wateringen Meer info - Avondvierdaagse Heenweg 4-7 juni Meer info - Autobiografisch schrijven door Paul de Bloois Meer info - Eerste Westlandse onderwijscafe in Monster op 22 mei Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 2 juni Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Operatie Steenbreek in Maasdijk op 30 mei Meer info - Open dag Scouting Naaldwijk op 26 mei Meer info - Nationale Bunkerdag 2018: Kindercollege Bunkers door Peter de Krom Meer info - Prachtige vogeltekeningen te bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Voorlezen met knutselen in Hoek van Holland Meer info - Moestuincoach en groentecabaretier op GroenteSoiree Meer info - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 10 juni Meer info - Hulpdiensten redden eendjes uit waterzuivering Meer info - Podenco strandwandeling in \'s-Gravenzande op 27 mei Meer info - Worship Together Westland. Een praise avond voor iedereen! Meer info - Nordmole 1943 vanaf eind mei bij Atlantik Wall Meer info - “Don’t Worry, Be Happy” door Cabaretgezelschap Meer info - Giro di Kika van 24 tot 29 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Meer info - Vinden van vrijwilligers of fondsen, AVG? Vrijwilligersmeeting! Meer info